Halos Mabaliw Sa Sarap

Tila kulang kung si adan lang ang kanyang kasiping. Katulad ng ginagawa ng babaeng natalsikan ng tamod sa dibdib. Tila kulang sa kaligayahang nalalasap. May hinahanap; mga bagay na hindi nito matagpuan sa lalaking katalik. Mayamaya, ang mga mata’y nananarok na tumitingin sa mga babaeng katulad niya – mga babaeng nagdududa sa kanilang seksuwalidad. Ilang minuto ang nakalipas. Pilit na hinahalikan ng matipunong lalaki ang malusog na dibdib ng babae. Subalit, ayaw na nitong makipagtalik kay adan. Natuklasan na nito ang tunay na kaligayahan – sa kapwa niya babae. Sa kapwa babae ang kaligayahan niya.

Nakahanda na siyang magtapat sa isang babaeng lihim niyang minamahal – si Estella. Subalit sadyang mapait ang kapalaran. Matapos ang isang linggong nakuha niya ang puso ni Estela, ang ligaya ay napalitan ng poot nang mahuli niya itong subu-subo ang katigasan ng isang lalaki. Huling-huli niya ang panlolokong ginagawa ng nobya. At ang sakit na naramdaman ay tila pumatay sa kanya nang matuklasang si Ryan ang lalaking nakakatalik ng kanyang pinakamamahal. Dobleng sakit ang nararamdaman niya habang nakikitang sinusubo ni Estela ang katigasan ni Ryan; mga bagay na hindi niya magagawa sa babaeng minamahal.

Oo, wala siyang matigas na bagay para ipakain sa nobya, subalit natitiyak niyang kaya niyang mahalin at respetuhin ang babaeng iniibig, mga bagay na di naiibigay ng ibang lalaki. Kasabay ng paglunok ni Estela ang paglipad ng paningin ni Ryan sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang sugurin ang dalawa pero, tila wala siyang lakas para gawin iyon. Napako na siya sa kanyang kinatatayuan. Lumapit sa kanya si Ryan. Hinila siya hanggang sa mapahiga sila sa maruming sahig. Hinila si Elisa ng lalaki hanggang sa mapahiga sila sa kama. Natutop niya ang kanyang tiyan.

Nagkaroon siya ng pangamba; hindi na niya pwedeng ibigay ang kanyang pagkababae sa isang lalaki. Ang pagkababaeng ninakaw sa kanya ni Ryan. Ang sapilitang pagkuha nito sa kanyang pagka-berhen. “Huwag! Maawa ka!” ang pagsusumamo niya kay Ryan na tila sabik sa kanyang alindog. Halos magsanib ang luha, pawis, at sipon sa kalagayang kanyang sinapitan. Dobleng sakit habang nanonood ang babaeng pinakamamahal niya. “P-putang ina mo.”Bingi na ang lalaking minsan nang naging bahagi ng kanyang buhay. Babae pa rin siya. Walang laban para labanan ang lakas ng isang adan. Nakuha nito ang kanyang pagka-berhen. Nakuha sa harapan ng babaeng minamahal niya. Nakuha nang walang kalaban-laban.

Natutop niya ang kanyang tiyan nang makatikim ng isang malakas na suntok. Katulad ngayon, natutop niya ang kanyang tiyan. Nag-aalala sa gagawin sa kanya ng matipunong lalaki. Batid na niya sa kanyang sarili na hindi lalaki ang kailangan niya. “Huwag! B-babae ang gusto ko!” Isang malakas na palakpakan ang bumasag sa mga ungol sa paligid. Tumayo na ang lalaki, at iniwan na siyang naka-upo sa kama. Lumapit sa kanya ang babaeng nakatalik ng lalaki. Habang papalapit ito, natitiyak na niya sa kanyang sarili kung ano na ang tunay niyang pagkatao – isang babaeng may pagnanasa sa kapwa niya eba.

Walang pag-ibig na nararamdaman habang hinahalikan siya ng babae sa silid. Mga halik ng pagnanasa lamang ang kanyang nararamdaman, mga halik na ngayon lamang niya natikman. Mainit ang halik. Subalit, walang pagmamahal. Mayamaya, may lumapit na isang babaeng nakahubad. Ang mga dibdib nito ay tila uhaw sa mga mapupulang labi. Ngayon, dalawang babae ang nasa kanyang harapan. Nagyayakapan, naghahalikan, at nagkakainan ng mga pagkababae. Nakita niyang nasa kamay ng isang babae ang vibrator, at unti-unti nitong ipanapasok sa pagkababae ng katalik.

Kakaibang sarap ang nararamdaman niya. Mga bagay na ngayon lamang niya naramdaman. Gusto niyang sumali sa ginagawa ng dalawa pero binalot ng pangamba ang puso niya. Kaya ba niya? Lumapit sa kanya ang isang babae. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanyang dibdib. Hinalikan siya hanggang sa nalalasap niya ang dila nito. Mainit ang bawat sandali. At ngayon alam na niya kung ano at sino ang makakapagpaligaya sa kanya. Natigilan siya. Marahan niyang itinulak ang babaeng humahalik na ngayon sa kanyang dibdib.

Pages: 1 2