2 • M̶i̶c̶h̶a̶e̶l̶a̶ Ella: Himala Sa Hapag

Kinaumagahan, bumangon ako nang namamaga ang aking dalawang mga mata. Hindi ako halos makatulog sa ginawa namin ni tito buong magdamag, pati na rin yung nanilip sa amin. Hanggang ngayon ay nahihiwagaan pa rin ako sa kung sino ang nakakita sa amin ni tito na gumagawa ng milagro.

Sabay kami ni titong bumaba upang sumabay kila tiyo mag-agahan. Nakahain na ang lahat sa mesa at kami na lamang ang hinihintay.

“Oh, andiyan na pala kayo. Halina kumain na tayo,” wika ni tita Sonia. Tila ba good mood na siya ngayon.

Ngumiti na lamang ako at umupo na. Katabi ko si tito sa hapag.

Habang nagsasandok ako ng kanin ay napansin na ni tiyo ang mga namamaga kong mata.

“Oh, pamangkin. Ano nangyari sa mga mata mo?”

Nag-isip agad ako ng ipapalusot. “Wala po ito, tiyo. Nanibago lang po siguro ako sa lugar.”

Nakita kong ngumisi si tito. Sinamaan ko ito ng tingin at ipinagpatuloy ko na ang aking ginagawa.

Naging tahimik ang aming pagkain. Tila ba mga huni na lamang ng mga ibon ang maririnig sa paligid.

Sa kalagitnaan ng pagkain, sinapian na naman ako ng kapilyahan. Iginapang ko ang aking kamay patungo sa hita ni tiyo. Pinisil-pisil ko ito.

Nagulat siya at biglang nasamid sa aking tinuran. Natawa na lamang ako habang nagpapatay-malisya.

Habang busy ang aking kanang kamay sa pagkain ay ang kaliwa naman ay hinahatak na ang kanang kamay ni tito. Ipinunta ko iyon sa gitna ng aking mga hita.

Binitiwan ko ang kanyang kamay at hinayaan siyang kumilos. Hindi nga ako nagkamali, dahil pagkatapos ng ilang segundo ay hinihimas na niya ang aking mga hita.

Walang kaalam-alam si tita Sona at tiyo Bernard sa nangyayari sa hapag. ‘Yon ang akala ko.

Nabaling bigla ang atensyon ko kay tiyo. Nakatitig ito sa akin. Tila ba inuusisa ako gamit ang kanyang mga mata.

Nang makita niyang nakatitig din ako ay bumalik na siya sa pagkain.

Gumapang na ang kanang kamay ni tito sa hiwa ng aking shorts. Sinimulan niya nang himasin ang aking hiyas.

Halos makapagpakawala na ako ng ungol dahil sa sarap.

Tang ina. Mahuhuli talaga kami nito!

Ramdam kong naaaliw si tito sa kanyang ginagawa dahil mas binibilisan pa niya ang pagkiskis sa aking hiwa.

Hindi na ako makapag-focus sa pagkain. Kaunting sandali na ang ay lalabasan na ako.

Upang mapigilan ang aking pag-ungol ay agad akong tumayo. Natigilan sa pagkain ang mag-asawa.

“I’ll use the restroom po muna.”

Nagmadali akong pumunta sa banyo upang huminga nang malalim.

Hindi ‘to pwede, ako ang nagsimula ng laro. Dapat ako ang magtatapos.

Naghilamos ako saglit at bumalik nang muli sa hapag. Patapos na silang lahat kumain.

Umupo akong muli sa nauna kong inupuan. Bakas ang ngisi sa mga labi ni tito.

Tumikhim ako at nagsimula na muling kumain. Ilang sandali pa ay naramdaman kong muli ang kanang kamay ni tito na gumagapang ulit tungo sa aking hiyas.

Bigla ko siyang tinadyakan sa talampakan dahilan ng pagka-samid niyang muli.

“Ayos ka lang ba?” tanong ni tiyo.

Tumango na lamang si tito bilang tugon at nagpakawala ng tawa.

Ako naman.

Iginapang ko na ang aking kaliwang kamay patungo sa shorts ni tito. Matigas na ang alaga nito. Mas lalo akong naglaway nang maramdaman ang pagpintig nito sa aking kamay.