Ang Libog Stories Ng Dalawang Uhaw Sa Kantutan

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Ilang sandalipa, tila paiyak na dumadaing si Rosie kasabay ng halos pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang likod. Sinundan iyon ng mga paghingal, tanda ng pag-alpas ng naipong init at kasabikan nito. Umindayog siya uli, mabilis, hanggang sa siya naman ang magpaalpas ng tamod sa matinding pag-iinit at pagnanasa. Saka niya nadamang gusto niyang magsisi dahil sa pagpapatangay sa tukso nang nakahiga na silang pagkatabi ni Rosie.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Nanghihinayang din siya para sa babae dahil napakabata nito para magkaroon ng karanasan sa mga lalaki.Hindi akalain ni Patrolman Alejandro na gagawa ng malaking gusot sa buhay niya si Rosie. Mahigit isang buwan makaraan ang nangyari, siya ang itinuro nitong ama ng dinadala. Sa takot sa ama ng babae na namamahala ng sariling negosyo, kahit hindi siya siguradong anak nga niya ang nasa tiyan nito’y napilitan siyang pakisamahan si Rosie
Noon lang din niya natiyak na naghahanap ng atensiyon ng isang ama si Rosie kaya gumagawa ng mga pagpa-pansing tulad ng ginawa sa kanya na pinatulan niya naman. Sising-sisi siya sa nangyari, hindi niya ginusto na matulad sa iba na di lang iisa ang asawa dahil dagdag na responsibilidad iyon. Ang masakit, hindi naman niya gusto at lalong di niya mahal si Rosie. Naghalo na lang ang awa at pagsisisi ang sapilitang paldkisamaniyarito.

Gayunman, unti-unti siyang nakadama ng pagmamahal sa babae nang isilang nito ang batang lalaking kamukhang-kamukha niya.

Wakas

Mga Pahina: 1 2 3