Ang Mahilig Kong Katulong

Nagtrarabaho ako sa isang bahay sa Mandaluyong bilang katulong at ang matagal na ako roon sa mga ito pinagtratrabahuhan ko subalit hindi talaga ako kuntento dahil maliit ang suweldo at hindi magandang magpalakad ang aming amo.

Kaya noong dumating ang isang dati naming kasamahang umalis din doon at sinabing ang kaibigan ng amo niya ay naghahanap ng katulong, nakiusap akong irekomenda niya ako. Isinama niya ako sa kanila noong araw na iyon din, at ipinakilala sa amo  niya.

Noon din mismo ay isinama naman ako ng amo niya sa kaibigan noon pagdating namin doon ay ito ang  ipinakilala ako sa aking magiging bagong amo, mestisuhin siya, taga Bacolod daw at nag-iisa sa mga ito apartment na iyon.

Magaan lang naman ang trabaho dahil wala akong gagawin kundi maglinis ng bahay, maglaba para sa kanya at magluto. Sabi sa akin, wala naman akong ibang among pakikisamahan kung di siya bukod nga sa halos ay doble ang suweldong inaalok niya. Pumayag na ako agad.

Bumalik na lang ako sa dati kong amo para magpaalam at kinabukasan ay bumalik na ako sa bahay ng bago kong amo. Normal na lumipas ang maghapong iyon. Umalis lang ang amo ko sandali at nang mga bumalik ay may kasama siyang isang babae, na ang akala ko nga ay nanay niya.

Ipinakilala sa akin iyon bilang tita niya at umakyat na sila sa itaas ng apartment sa kuwarto ng amo ko at gabi na iyon at nakatulog na ako.  Kinabukasan ay tanghali na nang nagising ang amo ko at hindi ko na nakita  ang tita niya. Naiisip kong siguro ay umalis noong gabi ring iyon at hindi  ko na lang namalayan.

Araw-araw ay ganoon si Kuya Hermie, ang amo ko at uymaalis siya sandali tapos pagbalik niya ay may kasama na siya, aakyat sila sa itaas hanggang gabi na iyon. Hindi ko alam kung ano ang trabaho niya. Basta ang sabi lang niya ay may negosyo siyang inaasikaso.

Naging interesado ako kung ano ang nangyayari sa itaas kaya isang araw, nang umuwi siyang at  kasama ang isang babaing ipinakilala niya sa akin bilang tita niya, tahimik akong sumunod sa itaas para sa mga pakinggan ang kanilang usapan.

Tahimik sa loob ng kuwarto ni Kuya Hermie, parang walang nag-uusap kaya ang ginawa ko ay idinikit ko ang taynga ko sa dingding. May naririnig akong humahalinghing, kaya ang ginawa ko ay sinilip ko sa may siwang ng pinto kung ano ang nangyayari.

Nakita ko si Kuya Hermie, nakahiga nang hubad na hubad sa kama, ang babae ay hubad na hubad din at ang sandata ng amo ko ay sinisipsip ng babaing ang sabi niya sa akin ay tita niya.  Sa halip na matakot ako at baka ako mahuli, nangingibabaw sa akin ang  kasiyahan sa nakita kong iyon. Unti-unting nag-init ang aking katawan.
Nakadama ako ng libog at ipinagpatuloy ko ang paninilip at parang siyang-siya at sa mga ito ay ang mga
ang babae sa pagsipsip sa ibon ni Kuya Hermie. Paminsan-minsan ay iniluluwa iyon at dinidilaan ang malalaki niyang bola.

Si Kuya Hermie naman ay nakita kong ngingiti-ngiti lang at ang laki pala ng sandata ni Kuya Hermie at tapos pinahiga niya ang babae at nakita kong pumatong si Kuya Hermie at ang mga ito ay ang dahil sa
Nag-sexsila at sa pakiramdam ko ba ay halos mapugto ang hininga ng matandang babae sa kasiyahan.

Nang sumunod na araw ay isang lalaki ang kasamang dumating ni Kuya Hermie, at nang silipin ko ay nagulat ako. Bakla pala ang kanyang kasama at nakita ko ring sinisipsip noon ang kanyang sandata. Noon ko napagtanto kung ano ang negosyo ni Kuya Hermie, call boy siya.

Nakadama ako ng libog, kinapa ko ang aking hiyas at pinapaglaro roon ang aking daliri at matagal iyon, siyang-siya ako kaya’t hindi ko namamalayang tapos na pala sila. Biglang binuksan ni Kuya Hermie ang pinto at huling-huli niya ako na naglalaro sa aking sarili.

Alam na rin niyang naninilip ako at ginaganahan sa aking nakita, pero hindi siya kumibo at hindi siya nagalit sa akin. Nang gabing iyon ay tinawag ako ni Kuya Hermie. Inamin niya sa akin ang trabaho niya at sinabing dahil hindi naman siya nasagad ay baka gusto ko  siyang subukan.

Aywan ko naman kung bakit sa halip na kahihiyan ay libog ang namayani sa akin, at napa-OO ako at hinubaran ako ni Kuya Hermie at ipinagawa sa akin ang napanood kong ginagawa sa kanya ng mga matatandang babae at noong baklang kasama niya.

Ipinasubo sa akin ang kanyang sandata at tinuruan ako ng tamang pagsuso at labas-masok ang ari niya sa aking bibig. Medyo nabubulunan ako sa kalakihan pero nalilibugan naman ako sa aking ginagawa. Nang matigas na matigas na ang kanyang ari na medyo mamula-mula ang ulo ay pinaluhod niya ako, nakatama ang aking ari sa kanya.

Tapos ay ipinasok niya iyon at sabi niya, ako raw ang kumayog na ginawa ko naman at ganadung-ganado ako habang ginagawa namin iyon. Pasok na pasok ang kanya sa akin. Kayog ako nang kayog. Ibang klaseng kasiyahan iyon kaysa sa nadarama ko kung pinaglalaruan ko lang ang aking sarili.

Mga Pahina: 1 2