Ang Malibog Kong Guro

Pagpasok niya ay narining niya ang ilan sa mga estudyante nya na napaWOW ng malakas. Hindi naman niya masisisi ang mga ito kung kaya’t ipinagkibit balikat na lamang niya ito at pinilit ngumiti. Pinilit niya na makapagturo ng tama kahit pa halatang ang mga kalalakihan at ang ilang tomboy ay sa katawan niya tumitingin at binibistahang maigi ang mga kurba ng sexy niyang katawan.

Nang matapos ang klase ay nagmamadali siyang lumabas upang maitago na sa silid niya ang kanyang alagayan sa pananamit pero hindi naiwasang makadaan siya sa mga lugar kung saan maraming mag-aaral at halos lahat ay pinagtitinginan siya at ang kanyang seksing pigura.

“Ano ba namang tortyur itong ginagawa ng manyak na iyon!!!”, galit na usap niya sa sarili niya. Hindi niya namalayan na nang tumapat siya sa araw ay lalo siyang nakitaan bagamat halos limang segundo lamang ang itinagal.

Akala niya ay nakatakas na siya pero pagdating niya sa silid niya ay nakabukas ang pc nya at nakabukas ang isang folder kung saan may mga jpg files na nakalagay. binuksan niya isa isa ang mga ito at namula siya ng makita ang kanyang mga larawan habang nagtuturo. Tayung-tayo ang kanyang mga nipples! at banaag ang kanyang katawan kahit hindi direktang nakikita dahil sa liwanag na nagmumula sa labas!!

Nakakita uli siya ng itim na sobre at nakalagay doon ang mensaheng: “NICE SHOW”.

Tahimik siyang humagulgol sa kanyang sinasapit. pinaghalong poot at awa sa sarili ang nadarama niya ngayon kasabay ng katotohanang mahirap ang sitwasyong ito dahil wala siyang magagawa kung hindi maging isang sunud-sunurang alipin ng master na ito.

Hanggang sa makauwi ay walang ibang laman ang isip niya kung hindi ang mga nangyayari ngayon sa kanya.

Gaya ng inaasahan niya ay may asul na sobre na naman sa kama niya. Nagtataka na lamang siya kung paano nakakapasok ang demonyong ito sa pamamahay niya. Binasa na niya ang nilalaman nito.

“Mahusay kang guro at mahusay ka ring matuto. Bukas ang isusuot mo ay nasa paper bag sa iyong mesa. Maaari kang magsuot ng panty kung gusto mo. pero no bras allowed. Wag kang magtaka kung paano ko naihahatid ang mga liham ko sa iyo dahil kung nag-isip ka pa na mag-imbesiga ay isisiwalat ko na agad ang mga nalalaman ko. Alam kona maliwanag na iyon sa iyo. At sa araw ng Sabado ay mag-iimbita ka ng isa mong mahusay na estudyante sa bahay mo. I would suggest Bryan. Kung ano pa ang gagawin mo ay malalaman mo once na makarating siya sa bahay mo.

Tiningnan niya ang laman ng paper bag kinabukasan at nakia ang isang itim na dress. Manipis ito and almost see through. nang maisuot niya ay nanlumo siya dahil lantad na lantad ang suso nya sa damit na ito at kita rin ang panties niya kahit black din ang suot niya dahil hindi naman kumakapit ang tela sa katawan niya bagkus ay humihiwalay ito na nagbibigay ng space para makita ang tinatabingan sa loob.

Hindi na siya maaaring umurong pa kung kaya’t tumuloy na siay sa pagtuturo at habang nandoon siya sa harap ay apansinpansin ang mga matang humihipo sa kanyang mga suso. At anng mahagilap niya ng tingin si Bryan ay nagtaka na siya kung ano ang pakay ng Master sa pagpapaimbita sa binatang estudyante. Parang alam na niya kung bakit. Gayunpaman ay nagpatuloy siya sa pagtuturo. At pagkatapos ng klase ay nagpatulong siya kay Bryan sa pagdadala ng mga gamit niya pabalik sa opisina.

Gaya ng nakaraang araw ay nakita niyang muli ang kanyang mga larawan sa office pc niya. Makikita dito ang kaniyang magagandang suso na nakalantad sa publiko kahit nakadamit pa siya. isinara niya ang pc at kinausap muna si Bryan.

“Bryan may gagawin ka ba bukas?”

“Wala po ma’am bakit po?”

“Magpapatulong sana ako sa encoding ng mga question sa exams ng Math tutal e wala ka namang Math ngayon.” Nakangiti niyang sagot, kailangan niyang piliting maging normal ang lahat.

Titig na titig ang binata sa maamong mukha ng guro, sa makinis nitong kutis at sa mata nitong nakakatunaw ng ulirat niya. Crush niya ang gurong ito. “Ok lang po ma’am. Anong oras po ako pupunta dito?”

“ah hindi dito, sa bahay ko” ani Natasha at sinimulang ipaliwanag sa estudyante kung paano pumunta sa bahay niya. “O hayan pero please wag mong sasabihin kahit kanino na alam mo ang bahay ko ha. Baka kasi yungmga stalkers dyan e… takot ako ha.”

“Promise miss Colvine”

“o sige mga after lunch siguro ok lang”

“ok po ma’am”

Pag-uwi niya minadali niya ang pagpunta sa kuwarto niya para malaman kung may utos ang master niya. Nakasaad sa isang asul na papel na:

“Nagbago ang isip ko. Sabi ko ay bukas mo pa malalaman ang gagawin mo sa estudyante mo. Well hero ang gagawin mo. Ang isusuot mo habang hinihintay mo siya ay isang maiksing shorts, tama yung race queen shorts mo na orange. and also a sleeveless white cotton shirt. Needless to say ay di kita papayagang magbra.”

Mga Pahina: 1 2 3