Ang Pambansang Kawal (Part 3)

Last Part for today 🙂

“For his unwavering loyalty for the Republic of the Philippines, for his bravery and courage to protect the President of the Republic beyond the realms of death. For his passion and dedication for the Armed Forces of the Philippines and as gratitude from the Filipino people, I hereby promote Rogelio Ferrer Sanchez to the position of Captain and is hereby presented with the Silver Cross medal. Congratulations!”

Palakpakan ang mga nanonood sa promotion ceremonies ng AFP sa Fort Bonifacio habang personal na iginawad ni Pangulong Gonzales kay Bong ang kanyang medalya at promotion. Isa na syang ganap na opisyal ng AFP at PSG. Siya na ngayon ang Vice Commander ng PSG, kasunod ni Cmdr. Gomez. Isang mapait na ngiti ang iginawad nito sa Pangulo habang kinakamayan sya nito. Nanonood sa likuran ng podium si Cmdr. Gomez, walang bahid ng ngiti sa labi nito. Matagal na tinitigan ni Bong ang mata ni Presidente Gonzales. Tila nangungusap. Alam ito ng Pangulo. Lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Bong bago ito pinakawalan. Naupo sa tabi ni Cmdr. Gomez si Bong, di kalayuan sa kinauupuan ng Pangulo. Nakatingin lang ito sa kawalan. At pumasok sa kanyang isipan ang mga eksenang hindi nya malilimutan.

Tatlong araw ang nakalilipas, alas-siyete ng gabi matapos ang SONA ng Pangulo ay nagpunta sa CCTV Room ng Malakanyang sina Bong at Cmdr. Gomez. Nagtataka man ay may halong kaba pa din sa dibdib ni Bong, lalo na at alam na ni Cmdr. Gomez ang kanyang matinding pinagdadaanan. Kasama ang kanyang commanding officer sa nakahuli sa pangangaliwa ni Erika. Nilagay sa isang DVD player ang isang CD. Ito ay ang CCTV footage ng buong palasyo noong araw na naimbitahan silang mag-asawa sa function ng Pangulo. Nilipat ni Cmdr. Gomez ang footage tungo sa isang pamilyar na eksena. Ito ay ang pagpasok ng Pangulo at ni Erika sa loob ng maze. Napanood na nya ito.

“I’m pretty sure na nakita mo na ang footage na ito, Bong. Am I correct?”

“Yes, sir.” mahinang tugon ni Bong.

“Wait till you see this.”

Lumipat ang footage sa kabilang dulo ng maze, katabi ito ng pier sa may Ilog Pasig kung saan naroroon ang isang marangyang bangka. Sa footage na ito makikita ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa isang pader, nagyoyosi. Pamilyar ang lalaking ito kay Bong. Nandun lang ito, nakatingin sa maze habang nagyoyosi. Matapos ang 5 minutong marka ng footage ay lumabas ang Pangulo. Siya lang mag-isa ang lumabas. Agad syang sinalubong ng ilan sa mga kasamahan ni Bong sa PSG – sina Polits, Dong, Ben, at ilang opisyal ng AFP. Di nila napansin ang lalaking nagyoyosi. Tumungo na si Gonzales sa bangka, patungo sa Bahay Pangarap, ang opisyal na tirahan ng Pangulo sa Malakanyang, sa kabilang dako ng ilog. Pagkatapos, itinapon ng lalaki ang kanyang yosi at pumasok sa loob ng maze.

Matapos ang 30 minutong marka ng CCTV ay dali daling lumabas ang lalaki, nagmamadali itong sinuot ang pang-itaas na long sleeves. Pagkatapos ay nagulat si Bong sa mga sumunod na eksena. Lumabas si Pangulong Gonzales mula sa likuran ng isang pader kasama ang ilang PSG. Hindi pala ito sumama sa bangka. Sinugod niya ang lalaking lumabas ng maze, sinuntok ito at napadapa sa lupa ang lalaki. Dinuduro ni Gonzales ang nakahigang lalaki at akmang susugurin muli ito ngunit pinigilan sya ni Ben.

Doon ay tinapos na ni Cmdr. Gomez ang footage. Maraming tanong ang masakit na pinakawalan ni Bong.

“Sino ang gagong iyan? Sino sya upang gawin ito sa asawa ko? Paano? Bakit? Huhuhu!” hagulgol ni Bong.

“It’s better na ikaw mismo ang makaalam kung sino sya. Para sa ganoon ay makapagisip ka ng maayos. I know that this is quite painful. But you need to endure it in order for you to be stronger and get your revenge.”

Patuloy sa paghagulgol si Bong. “Alam pala ni Presidente ito???” hagulgol na tanong ni Bong. Tumango lang si Gomez.

“I have another thing to show you. But I will leave it up to you. This is the most painful part. If you want to get it over quick and easy, I advice you to watch this. But it will rip you apart. However, the more you are ripped, the more powerful you’ll become. Remember, hindi lang basta basta ang kalaban mo. Malaki itong tao.” tuloy ni Cmdr. Gomez. Iniwan nito ang isa pang CD sa patungan ng desk.

“I’ll get going now. Come see me when you are okay. I’ll help you plan your revenge, remember, anak na rin kita mula ngayon. I’ll never let you get through with this alone. Okay? Be strong, soldier!”

Lumabas ng kwarto si Cmdr. Gomez. Habang umiiyak ay napatingin ito sa CD. Mukhang may hinala na sya kung ano ito, alam nyang sisirain nito ang puso nya. Mayroon itong label, “Maze Surveillance 07-10”.

Ipinasok ni Bong ang CD sa player. Umikot ang CD. Nagdilim ang screen. Matapos ang ilang segundo ay lumiwanag ito, ang eksena ay matatagpuan sa pinakagitna ng maze, maluwag ito kesa sa ilang parte ng maze ngunit mahirap itong hanapin. Dito ay naguusap sina Pangulong Gonzales at Erika. Matapos ang 30 segundo ay nagpaalam at umalis na sa eksena si Gonzales habang umupo naman si Erika sa isang bench. Tila ninanamnam pa ang ganda ng paligid. Matapos ang isang minuto ay lumabas mula sa isang lagusan ang pamilyar na lalaki. Nagulat si Erika, ngunit tila pinahinahon ito ng lalaki. Naririnig niya ang pinaguusapan ng dalawa. Sa una ay may halong kaba si Erika ngunit pagkatapos ng ilang minuto ay naging palagay na ang loob nya sa kausap. Michael ang pangalan nito. Ngunit hindi na dinetalye pa ni Michael ang tungkol sa kanya at n…