Beywang

Hanggang isang araw, pagkaraan ng dalawang buwan, umalis sa apartment na iyon sina Roger at Dina. Kung saan sila patutungo hindi ko alam. Ang napansin ko lang parang naglilihi na si Dina.

Pagkaraan pa ng dalawang buwan, si Rose naman ang dumating at ako pa ang napagtanungan. Wala akong masabi, dahil hindi naman nagpaalam ang mga ito nang umalis. Malungkot na lumisan si Rose, parang gustong maiyak. Wala na siyang kasama. Wala na ang kotse at ang lalaking iyon.

CPA na ako at nagtatrabaho na sa isang malaking kumpanya at mahigit na tatlong taon na ang nakaraan nang makita ko si Dina. Maganda pa rin siyang tulad ng dati.

Nagbatian kami sa malaking shopping center na iyon hanggang lumapit sa amin si Roger na may akay na batang magdadalawang taong gulang. Isang cute na cute na batang babae. Inamin nilang iyon ay anak nila.

Wakas!

Pages: 1 2