Blackmail

Hindi akalain ni Susan na muling makatagpo ng dating boyfriend pagkaraan ng limang taon. Nagpaliwanag si Susan na siya’y napiliptang pakasal sa mayamang si Nilo dahil sa pagkakautang ng ama. Malungkot silang pareho at di napigil ang damdamin. Nagtalik sila ng kung ilang ulit sa motel. Pauwing probinsya si Susan nang makatabi niya si Mando, kababayang may matinding pagnanasa sa kanya, laging sumusunod. Tinakot siya. Nakunan daw ng letrato sa paglabas ng motel. Sasabihin sa asawa at kamag-anak niyon ang pagtataksil kung hindi siya sasama sa kanya sa motel sa susunod na bayan. Pumayag si Susan para huwag lang maiskandalo.

Matagal na nilihim ni Susan ang banta ni Mando. Mariin niyang nakagat ang labi. Napakalaking iskandalo sa kanilang bayan ang gagawing pagbubunyag nito. Pati kamag-anak niya’y tiyak na susumpain siya. Baka mademanda pa ng pakikiapid. At ang sinasabing larawang iyon na pinakunan ni Mando nang lumabas sila sa motel ni Arnold ang siyang matibay na ebidensiya. Bigla niyang naisip si Nilo, ang asawa niyang paralitiko na di na niya nabigyan ng kaligayahan mula ng sila’y ikasal, ngayo’y pahihirapan pa niya ang kaluluwa.

Mahinang tango lamang ang naisagot niya kay Mando nang ulitin nito ang tanong kung pumapayag siya. Hindi na niya nakita ang ngiti ng tagumpay sa mukha nito. Naramdaman na lang niyang siya’y inakbayan ng lalaking may matinding pagnanasa sa kanyang katawan. Pinisil-pisil ang kanyang malambot na balikat. Ang bilugan niyang braso. At manaka-nakang inaabot ang isa niyang dibdib. Sinasapo, pinipisil.

Ang susunod na bayan ay isa nang lungsod sa Hilaga. Nasa kalagitnaan sila ng Maynila at ang kanilang probinsiya. Marami doong motel, beach resorts na may mga pina-aarkilang cottages. Inihatid sila ng isang traysikel sa harap ng isang magandang cottage sa loob ng isang beach resort.

Habang nasa loob si Susan at naka-upo sa gilid ng kama, nanlalamig ang buo niyang katawan. Matapos namang makipag-usap sa namamahala ng resort. Pagkatapos pumasok na ito at isinusi ang pinto sa silid. Matamang tinitigan si Susan na tangung-tango sa pagkaka-upo, nakalugay ang lampas balikat na buhok. Tinitigan ni Mando ang bilog na bilog na binti ni Susan, makinis na makinis, at putimputi. Ang magandang hubog ng beywang, ang tindig na tindig na mga dibdib. Kay-tagal niyang pinangarap na maangkin ang katawang ito na sinusundan-sundan niya pag nakitang lumabas ng bahay. Para sa kanya, ang makita lang ito’y sapat na para sumigla ang maghapon. At sa gabi, bago matulog, huhubaran niya sa imahinasyon si Susan, pagmamasdan niya ang napakaganda at napakakinis nitong katawan, at pagkatapos, gigil na gigil na aangkinin.

Iyon ay sa imahinasyon lamang na ang kasunod ay ang pagpapaligaya sa sarili sa pamamagitan ng pagsapo sa galit na galit niyang pagkalalaki hanggang sa pumulandit ang masaganang dagta na ang nasa isip ay nakabaon ang kanyang pagkalalaki sa makipot na hiyas ni Susan!

Ngayon, ang pangarap na iyon ay magiging katotohanan. Ang gandang kanyang pinagmimithian at sinasamba ay maaangkin na niya. At yari na ang kanyang balak. Ibabaon niya hanggang kailaliman ang mahaba niyang sandata sa sinapupunan nito at sasairin niya ang lahat ng dagta ng pagnanasa nito!

Nilapitan niya ni Susan. Tinabihan sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Tinitigan ang maganda at maamo nitong mukha. Marahang hinagkan sa malambot at makinis na pisngi. Parang koryenteng biglang nagsiklab ang kanyang katawan. Inakbayan si Susan, kinabig at hinalikan sa malambot na labi. Pilit na ibinubuka iyon upang makapasok ang kanyang dila. Pero nanatili iyong nakatikom at mariin.

Inalis ni Mando ang kanyang bibig. Umungol. “Kung hindi mo maipauubaya nang buong-buo ang sarili mo, mas mabuting pang umuwi na tayo, Susan…nasasayang ang ating konting panahon, lalo na ikaw…kailangan mong makauwi agad upang walang maghinala.”

Tumango si Susan, kaya nang muling kabigin ni Mando at halikan sa bibig, kahit tutol na tutol sa loob, ibinuka na rin ang mga labi. Naramdaman niya ang mainit na dila ni Mando na humagod sa malambot niyang labi, sa kanyang pantay-pantay na mga ngipin,umiikot mula sa kanyang mga gilagid at pilit na nilalaro ang nakahinto niyang dila. Naramdaman din niya na habang humahalik, sinapo nito at pinipisil-pisil ang matatatag niyang dibdib, kabilaan. Pinipiga-piga, pilit na sinasalat sa ibabaw ng bestida ang maliit niyang utong. At nang magsawa roon, bumaba ang kamay, humihimas sa kanyang mga hita. Ipinasok sa kanyang bestida, pinisil-pisil ang kakinisan at kalambutan niyon.

Naramdaman na niyang ibinababa na nito ang zipper ng bestida sa likod. Inalis ang bibig sa kanyang mga labi, “sige ikaw na ang maghubad…” utos nito.

Tumayo si Susan. Tumalikod. Isa-isang inalis ang saplot sa katawan. Bestida, bra at panty. Titig na titig naman si Mando habang naghuhubad din ng lahat ng suot. Putimputi at napakaganda ng ktawan ni Susan. Parang sinadyang lilukin ng isang iskultor. Nagtutumigas ang sandata nito sa matinding pagnanasa.

Hubo’t hubad na si Susan nang muling humarap, tinatakpan ng palad ang mahahalagang bahagi. Tuluy-tuloy siya sa kama at humiga. Tinakpan ng tuwalya ang magandang katawan. Nasulyapan ang nakatayong si Mando. Hubo’t hubad na rin at di niya naiwasang di makita ang malaki at mahaba nitong sandata na galit na galit. Nagtutumigas. Higit itong malaki at mahaba kaysa kay Arnold. Agad niyang ibinaling ang paningin sa kabilng dingding ng silid. Naramdaman niyang yumutyot ang kama nang umupo sa tabi niya si Mando. Nakatitig sa makinis niyang katawang may takip na tuwalya. At naramdaman niyang inalis nito ang tuwalya. At inihanda na niya ang sarili sa isang masamang panaginip na alam niyang di na niya maiiwasan.

Humiga si Mando sa tabi ni Susan. Humimas agad ang isang kamay nito sa katawan ng pinanggigigilang babae. Makinis na makinis iyon. Malambot. Muling lumapat ang bibig sa namumurok na pisngi ni Susan. Gumapang sa leeg, sa baba, hanggang sa matagpuan ang makipot na bibig. Inilapat doon. Unti-unting dumiin, sabik na sabik. Agad naglaro ang dila sa bahagyang nakabukang bibig ni Susan. Nagsimula ring sumapo ang kamy nito sa matatag na dibdib, lumapirot sa maliit na utong. Hagod na papiga ang ginawa nito sa magkabilang suso, na pagkatapos ay paglalaro sa maliit at namumulang utong. Manaka-naka ay ibinababa ni Mando ang bibig sa may leeg, gigil na pinaghahalikan ang paligid ng putim-puting mga suso, at habang pinipiga ang isa, sisipsipin nito ang munting utong ng kabila, at nilalaro ng dila.

Mga Pahina: 1 2 3