Dominating Series: Substitute Teacher Ella Part VIII

This is a work of fiction. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events and incidents in this book are either the product of the author’s imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental

Author’s Note:
Hello reader! First of all, for the first and last time allow me to address the backlash from the previous chapter. Rape is definitely wrong, without a doubt. I am in no way urging anyone to commit such atrocities, all that’s happening here is written for the sake of creative writing. Just like the other stories here in FSS are not encouraging you to cheat on your wife, or fuck your dad. I trust that you’re all mature enough to know that its wrong and unlawful, its just written for the sake of the plot. Like in any other erotic stories, this is just one form among the many faces of fetishes.

Second of all, in case you missed it, this is Ella’s fetish. Remember the dream she had back in chapter 4? She got wet dreaming about Wayne forcing her. She may not admit it but deep down she is fantasizing about Wayne forcing her. She unconsciously planted the very idea on Wayne (just like in the movie Inception) who have no intentions of raping her in the first place. Remember he thinks of himself as a sex god? It’s literally written in chapter 4 guys. I’ll stop here na kasi I dont wanna give important spoilers HAHAHA. Lets see how this turns out nalang as the story continues *winks*

Sorry for the long note, we just have to address that issue. Thank you for continuing to support the story!

Feel free to show your love (or hate) and leave any comment down below. Enjoy!

—–

“Are you still refusing to eat, Ella?”

Nakasimangot na napatingin si Wayne sa tray ng pagkain na nasa bed side table na ihinatid niya kanina. Hindi man lang ito ginalaw ni Ella. Napahigpit ang kapit nya sa dala niyang panibagong tray ng pagkain at inilapag niya na ito sa bedside table bago pa man niya ito maisipang maihagis sa inis. Mula nung isang gabi pa nito hindi ginagalaw ang dinadala niyang pagkain at tanging tubig lamang ang iniinom niya. Hindi ito ikinatuwa ni Wayne.

“Why can’t you just do what you’re told? You’re making me mad, Ella.”

“You’re already mad, Wayne.”

Nagiigting na ang panga ni Wayne sa pagpipigil nya ng matinding galit. Hindi niya alam kung saan nakukuha ni Ella ang pagiging matigas nito sa kabila ng kinakaharap niyang situation. Nakuha pa niyang tapatan ng nanlilisik niyang mga mata ang mga matalas ding tingin ni Wayne. Tila ba hindi niya lubos na naiintindihan ang pinagkaiba ng position nilang dalawa ngayon, kung sino ang dapat na masunod.

Marahil ay alam niya ito, at wala siyang pakialam.

“If you dont start eating soon its not gonna be food that I’ll be shoving down your throat. My cock may be long, but my patience isn’t. Don’t make me lose my temper, Ella.”

Wayne took it upon himself na siguraduhing this time ay kakain na si Ella. Hindi gaya nung una na pagkatapos niyang ihatid ang pagkain ay agad siyang aalis na, ngayon ay nanatili si Wayne and decided to take matters into his own hands. Even if that means he needs to feed Ella himself, then so be it.

Kinuha niya ang plato ng pagkain at nagsandok ng isang kutsara para subuan si Ella. Tinignan lamang ng masama ni Ella ang naghihintay na kamay ni Wayne.

Ang totoo ay dahil sa wala pa siya kain mula ng magising dito, nahihilo na talaga siya sa matinding gutom. Nakakayanan niya lang ito dahil umiinom siya ng madaming tubig. Pero dahil sa pagtanggi niya sa pagkain ay pasama na ng pasama ang pakiramdam ni Ella. Tila wala na siyang lakas kahit para tumayo man lamang. Hindi niya alam kung bakit ginagawa niya ito sa sarili, ang alam niya lang eh she wanted to spite Wayne to show him he’s not in charge. Tumatalab naman ito sa kanya.

Pero ang totoong dahilan na ayaw aminin ni Ella sa kanyang sarili ay dahil gusto niyang parusahan ang kanyang sarili sa nangyari nung isang gabi. Hindi dapat niya nagustuhan ang mga kamunduhang ginawa sa kanya ni Wayne, pero iba ang sinasabi ng katawan niya. Alam niya sa kanyang sarili na hindi ito ang gusto niya, pero taliwas naman ito sa naging reaction ng katawan niya. Tila ba wala siyang control sa sariling katawan. Na para bang hindi niya ito pagmamayari.

“You’re mine, Ella.”

Muling nagpanumbalik ang boses ni Wayne sa kanyang isip. Dala ng biglaang bugso ng damdamin ay naikabig niya ng padabog ang nakasubong kamay ni Wayne sa galit dahilan para tumilapon sa sahig ang kutsara pati narin ang nakasandok na pagkain.

“Get your hands off me!” tila kasing talas ng kutsilyo ang ginagawang pagtitig ni Ella kay Wayne. Sa kabila ng matinding kabog ng kanyang di…