Enslaved Mind (Chapter 2)

CHAPTER II

Hindi sumagot si Michael.

His lips went down her neck. Nataranta si Monique. Hindi niya alam kung ano ang unang gagawin, kung sasawayin ang mga labi ni Michael sa paghalik sa kanya o ang kamay nito na nasa loob na ng kanyang underwear.

“Stop it, Michael!”

“Oh, come on, Monique. Don’t act as if you’re naive. Alam kong alam mo kung bakit dinala kita rito sa showroom.”

“What?!”

Ngumisi lang ito sa kanya. Kapagkuwa’y hinapit na naman ang kanyang baywang at siniil siya ng halik sa labi.

“M-Michael…! Stop!”

“Tama na’ng pagpapakipot, Monique. I know you want this.” Ipinasok ulit nito ang kamay sa loob ng kanyang panty. Gulat na napasinghap siya.

Nagpupumiglas pa rin siya sa abot ng kanyang makakaya. But he pinned her against the wall and started kissing her neck. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanyang dibdib.

“Hindi na siya pupunta rito, Monique.” He said as he licked her earlobe, gently biting it.

“Raffy’s coming over!” Galit na sigaw niya. Itinutulak niya ito palayo sa kanya pero sadyang mas malakas si Michael. Nasasaktan na siya.

“No, he’s not coming here. Knowing Raffy, mas uunahin pa no’n ang business deal nila ni Xander.”

“Hindi totoo `yan!”

He stared at her and then grinned.

“What? Hihintayin pa ba natin siya para threesome tayo?”

Sinampal niya ito. Parang umakyat ang lahat ng dugo patungo sa kanyang ulo sa sinabing iyon ni Michael.

“Okay, okay, calm down.” Sabi nito sa kanya bago siya nito dampian ng masuyong halik sa labi. Kinuha nito ang mga kamay niya at paulit ulit na hinalikan ang kanyang mga palad. And then he gently bit her lower lip.

“God, you have the softest lips…” He groaned.

“Libog na libog ako sa’yo. Shit.” Tinanggal nito sa pagkakatali ang kanyang buhok. Kuyang bumagsak ang mga hibla niyon sa kanyang mukha. Hinawi naman iyon ni Michael.

“Don’t make this hard for me, Monique. Magugustuhan mo rin naman ito. I’m sure of it. Mag-e-enjoy ka ng husto at baka sa susunod, hanap-hanapin mo na ako.”

Kinilabutan siya sa sinabing iyon ni Michael. She pushed him away. Nang makawala siya rito, agad siyang tumakbo patungo ang kinaroroonan ng pinto.

But he’s faster than her. He grabbed her again and gripped her wrists.

“Where do you think you’re going, huh?!” anito, nanlilisik ang mga mata. She suddenly felt scared.

“Michael, please, babalik na ako sa hotel…”

“No.”

“Please…”

Nakangising umiling si Michael.

“Bitiwan mo ako, Michael!”

“Alam kong gusto mo ‘to, nagpapakipot ka lang. Ba’t ka sumama sa akin dito kung ayaw mo? The truth is, you also want this, right? You also want to play this game, Monique.”

“No. Michael, please!”

“Makikipaglaro ako, Monique. But I’m gonna make sure that I’ll win. You’ll be mine.”

She felt scared, really scared. Nahintakutan siya nang ibuwal siya ni Michael sa kama at sumampa ito pagkatapos.

Nanlaban siya. Nang makawala ay halos talunin niya na ang kinaroroonan ng pinto pero mas mabilis pa ito sa kanya at nahawakan agad siya nito sa braso.

“There’s no way out, Monique.” Anito sabay dila sa earlobe at leeg niya.

Muli siya nitong inihiga sa kama at dinaganan. Hahalikan na sana siya ulit ni Michael pero umiwas siya kaya sa pisngi siya nito nahalikan. Pinagapang nito ang halik. Now he’s kissing and licking her earlobe, down to her neck. Kinilabutan si Monique.

Hindi niya mapigilang mapaiyak ng mga sandaling iyon.

“Let me go!” sigaw niya pero hindi siya binitiwan nito. Ang higpit ng hawak nito sa kanyang mga kamay na nasa headboard ng kama.

“Michael, maawa ka, please…” umiiyak na pagmamakaawa niya rito.Tila wala itong narinig. Pati ang mga panlalaban niya ay balewala rito.

Natagpuan nalang niya na sakop na naman ng mainit na halik ni Michael ang labi niya. Iisang kamay nalang nito ang may hawak sa mga kamay niya na nasa headboard. Ang isa pang kamay nito ay malayang naglalakbay sa kanyang baywang patungo sa kanyang puson.

Ang ekpertong kamay nito ay hinahaplos ang kanyang pagkababae. He stroked her. Slowly. His fingers slid up and down her clit. Nakaramdam siya ng kakaibang kiliti. Lalo na nang hinihimas nito iyon ng paikot ikot.

Napapikit si Monique. Tumigil na siya sa paninipa at pagpupumiglas. She began to feel her body giving in to his sensual assault. He started rolling her dress over her head. He also removed her bra. Nang tumambad ang mayaman at maputi niyang dibdib ay napangisi ito bago tumingin sa mga mata niya.

“Parang awa mo na, Michael, ‘wag mong gawin sa’kin ‘to…”

Pero parang wala itong narinig. Nagsimulang maglakbay ang kamay nito sa malambot niyang katawan habang walang patid ang paghalik nito sa kanyang labi, sa mukha niya, sa leeg, sa tenga, pati na rin s kanyang dibdib.

“Ang kinis mo. Uhmm, uhmm…” Nagpatuloy ito sa paghalik sa kanyang dibdib. Diniladilaan nito ang kanyang cleavage.

Parang lalo siya…