Hipag Ko Na Lang Muna

Niyaya si Chito ng kaibigan na maglaro sa liga ng basketball sa Batangas. Nakilala niya ang pinakamaganda sa nayon, si Fely, anak ni mang Claro na napalapit ang loob sa kanya. Ikinasal sila ng peke para makapaglaro siya sa liga, pero pareho silang nag-kaibigan. Totohanang ipinakasal. Mula sa Maynila, nang magbuntis si Fely, iniuwi siya sa Batangas para mapangalagaan ng ina. Naiwan si Diana, bunsong kapatid ni Fely na pinag-aaral nila sa Maynila. Likas na malapit sa kanya si Diana, gayong dalaga narin ito sa gulang na 15, at napakaganda, lalo na ang kutis at katawan. Lagi itong nakikipanood ng betamax tungkol sa pagtatalik. Isang hatinggabi’y pareho silang tinablan sa pinanonood. Habang magkatabi ay sinapo niya ang suso nito at di naman kumibo si Diana. Hinalikan niya at gumanti naman. Kinalong niya si Diana at dinala sa silid sa itaas.

Yari na ang pasya ni Chito. Aangkinin na niya ang magandang hipag na alam niyang gusto na ring paangkin sa kanya. At para maangkin nang husto ang pinanggigigilang katawang iyon, binuhat niya ito mula sa sopa. Habang pangko ang malambot nitong katawan, buong pag-aalab niyang pinaghahalikan ang malambot at mabango nitong pisngi. Muling siniil ang makipot na labi na muling ibinuka ni Diana, na tinutularan ang paghahalikan ng mga nagtatalik sa pinanonood sa betamax. Habang inaakyat niya sa hagdan patungo sa silid sa itaas, walang tigil ang paglalaro ng kanilang mga dila, na nakikipagsipsipan. Lalong nagtumigas ang galit na galit na sandata ni Chito sa loob ng kanyang brief.

Matagal na siyang tinutukso sa ganda ng hipag, sa pagiging sobrang malapit nito sa kanya. Pilit lang niyang inaalis sa isip ang pagnanasa rito dahil sa kanilang relasyon bilang hipag at bayaw. Pero alam niyang kahit noong dalagita pa ito at trese anyos pa lang, nang una niyang makita sa Batangas, na magiging napakaganda nitong dalaga paglaki. At nang mapatira nga si Diana sa kanila sa Maynila, ay lalong kuminis at pumuti ang kutis nito. Lalong gumanda ang mukha. Bumilog at nagkaroon ng magandang kurba. At ang higit na nakapanggigigil kay Diana ay ang mga dibdib nitong tayung-tayo, tulis na tulis, malusog na malusog. Ito rin ang ibinubulong ng kaibigan niyang si Angelo noong nasa Batangas pa sila, noong 14 anyos pa lang si Diana.

“Ang gandang bata niyang si Diana, lalo na pag nagdalaga iyan, baka mas maganda pa kay Fely!” Bulong noon ni Angelo sa kanya habang nakatanaw sila sa bintana ng silid ni Angelo sa bahay ni Mang Claro at nakikita nilang naglalaro si Diana sa balkon, naka-shorts at makikita na ang ganda at puti ng mga binti at hita. Bakas na rin noon ang ganda ng pagkasibol ng mga dibdib nito sa suot na manipis na t-shirt.

At nito ngang mapatira sa kanilang mag-asawa ang magandang hipag, may isang taon na ang nakakalipas, lalong tumingkad ang ganda nito. Tumaas at nagmistulang dalagang-dalaga. Naging malapit at malambing sa kanya. Kahit kaharap ang kapatid na si Fely, kumakandong ito sa kanya, na hindi naman binibigyan ng malisya ng kanyang asawa dahil talagang likas na sa kanilang ugali ang pagiging malambing. Pero pag nasa itaas si Fely at naglalambing sa kanya si Diana, hindi niya mapigil ang pag-iinit ng katawan, lalo’t kumakandong ito sa kanya. Nasasaling ng puwitan nito ang kanyang pagkalalaki na agad nagtutumigas sa loob ng kanyang shorts. At hahawakan na ito sa maliit na beywang at yayakapin. Kunwa’y sinasaling-saling niya ang dibdib nitong walang bra, na hindi naman pinapansin ni Diana. Kung minsan pa’y hinihimas niya ang mapuputi at makikinis nitong hita habang kunwa’y nagkukuwento ng mga nakakatawang bagay.

May isang araw ng Lingo ng nasa palengke si Fely, nabungaran niyang naliligo sa banyo si Diana, hubo’t bubad, na bahagyang nakabukas ang pinto. Nakatagilid ito, pero kitang-kita niya ang ganda ng katawan nito. Ang putimputing kutis, ang malulusog na dibdib na matatag na matatag sa pagkakatayo. Tulis na tulis at halos di maaninag ang utong dahil sa liit.

At ngayon nga’y hawak na niya sa bisig ang napakagandang katawang iyon. Hinahalikan na niya ang pinagnanasaang mga labing likas na mapula, dinidilaan na niya ng buung-buo ang mga ngipin nito, at mapupulang gilagid. Sinasamyo na niya ang mabango nitong hininga parang sanggol. At pagdating s silid, isinusi niya ang pinto pagkalapag niya kay Diana sa kama. Agad siyang lumuhod sa sahig sa gilid ng kama. Sabik na hinalikan ang mabangong hipag s puno ng leeg, sa makinis na balikat, sa batok, sa namumurok na pisngi…na gumapang hangang sa naghihintay na bibig nito na bahagya nang nakabuka at naghihintay sa kanyang mga labi. Mariin ang paglalapat ng kanilang bibig. Pumulupot ang mga kamay ni Diana s batok niya. Walang tigil ang kanilang pagsisipsipan ng nektar sa bibig, habang ang isang kamay ni Chito ay pumapasok sa laylayan ng kamison, humihimas sa mabibilog at mapuputing hita nito. Umabot ang palad niya sa matambok na hiyas ni Diana na natatakpan pa ng manipis na panty. Pinisil-pisil niya ang malambot na tambok, pagkuwa’y hinila na niya ang manipis na panty para alisin. Nang mahubo niya ang panty, sinimulan niyang hagurin ang munting biyak na sa ibabaw ay may madalang at maninipis na buhok. Hinagod niya ng gitnang daliri ang munting biyak, marahang sinalat-salat ang munting perlas doon.

Mga Pahina: 1 2 3