Homewrecker – Introduction & Chapter 1

INTRODUCTION

THIRD PERSON POV

Sa bahay ng pamilya Aguilar…

Tok! Tok!

Isang umiiyak na babae ang nabungaran ni Rannicia pagkabukas niya ng pinto. Ito ang kanyang pinsang si Michelle.

Hindi sila close ni Michelle habang lumalaki sila. Hindi dahil magkalayo sila ng kinalakihang lugar, kundi dahil itinuring na itong patay ng kanyang ina na kapatid ng ina ni Michelle.

Nagrebelde ang ina ni Michelle sa mga magulang nito noong kabataan nito. Nakipagtanan ito sa kasintahang isang kahig at isang tuka. Ito ang ama ni Michelle. Lumaki sa probinsya si Michelle, samantalang sa siyudad naman lumaki si Rannicia.

———-

Namatay ang mga magulang ni Michelle noong bata pa ito sa isang aksidente na likha ng kapabayaan. Natupok ng apoy ang katawan ng mga magulang niya na kumalat sa munting dampa na kanilang tinitirahan. Sinasabing nagmula ang apoy sa lampara na siyang nagsisilbing ilaw ng munting tahanan.

Eksaktong wala si Michelle nang araw na iyon sa kanilang bahay dahil siya ay bumisita sa kanyang lola sa kabayanan. Ang lola ni Michelle sa ama ang nagsilbing magulang nito nang pumanaw ang mga magulang ng bata.

Maagang namulat sa buhay si Michelle. Natuto siyang kumayod para sa kanyang lola at sa kanyang sarili. High school lamang ang kanyang natapos, pero rahil sa pagiging madiskarte niya ay naging sekretarya siya sa isang malaking kompanya sa Manila.

Nang makapagtrabaho siya ay tumindi ang sakit na nararamdaman niya dulot ng isang pangyayari mula sa nakaraan.

Nang mamatay ang kanyang mga magulang ay sinubukan niyang lumapit sa nag-iisang kapatid ng kanyang ina ngunit ipinagtabuyan siya nito. Hindi niya kailanman makakalimutan ang sinabi ng kapatid ng kanyang ina sa kanya.

“Karma ang nangyari sa ina mo. Kung hindi siya nagrebelde sa aming mga magulang, sana buhay pa siya ngayon. ‘Yan ang nararapat sa kanya. At ‘yan din ang mangyayari sa ‘yo dahil kung ano ang puno ay siya ring bunga.”

Nasa labas siya ng gate ng araw na iyon. Nakita niya ang batang babae na halos kasing-edad niya na nakasilip sa main door. May hawak itong manika. Alam niyang ang batang babae ang pinsan niyang si Rannicia na madalas ikinukwento sa kanya ng kanyang ina. Naiinggit siya rito dahil maswerte ito sa buhay.

“Ano bang itinutunganga mo diyan? Umalis ka na! Wala akong panahon sa ‘yo at diyan sa matandang hukluban na kasama mo!”

Nang hindi siya agad lumayo sa gate ng mansyon ay itinulak siya at ang kanyang lola ng kapatid ng kanyang ina. Walang awa itong itinulak sila sa matigas na semento ng kalsada. Wala itong pakialam kung nasaktan man sila ng kanyang lola.

“‘Yan ang bagay sa mga hampaslupang katulad ninyo. Sinasayang niyo ang oras ko!”

Mula nang araw na iyon ay hindi na siya nagpakita pa sa pamilya ng kapatid ng kanyang ina. Ipinangako niya sa kanyang sarili na maghihiganti siya sa pamilya nito oras na makahanap siya ng tamang pagkakataon.

Makalipas nga ang maraming taon ay isa na siya ngayong sekretarya sa isang malaking kompanya, pero hindi ito sapat sa kanya. Naghahangad siya ng mas malaking posisyon sa kompanya.

Here’s the catch. Pagmamay-ari ng kapatid ng kanyang ina ang kompanyang kanyang pinagtatrabahuan. Dati itong maliit na kompanya na lumago nang lumago dahil sa pagsisikap ng kanyang tita. Ngayon ay pinamamahalaan na ito ng asawa ng kanyang tita na si Jerome. Bata pa siya nang huling makita ng asawa ng kanyang tita. Marahil ay hindi na siya kilala nito at isa pa, mula nang araw na ipagtabuyan siya mula sa mansyon nito ng magaling niyang tita ay wala nang narinig mula sa kanya ang mga ito.

Dalawang buwan na simula nang ma-hire siya sa kompanya. Sa loob ng panahong iyon ay hindi pa niya nakikitang napadalaw sa opisina ang kanyang Tita Melba o maging ang kanyang pinsang si Rannicia.

Sa loob ng dalawang buwang iyon ay naisip na rin niya kung paano makakapaghiganti sa kanyang Tita Melba.

Ang pupuruhan niya ay ang pinakamamahal nitong anak. Ang kanyang pinsang si Rannicia.

At para masaktan ito ay gagamitin niya ang pinakamamahal nitong lalaki na si Ian. Ang asawa nitong siyang susi para makamit ang inaasam na paghihiganti.

———-

Ngayon nga ay nasa harap na si Michelle ng kanyang pinsang si Rannicia upang mamasukan bilang babysitter ng anak nitong si Levi. Ilang linggo ang ginugol niya para makakalap ng maraming impormasyon tungkol sa pamilya nito. Nagtatrabaho bilang assistant ng may-ari ng isang boutique ang kanyang pinsan at may-ari naman ng isang di-kalakihang talyer ang mister nito. Nag-resign na ang dating babysitter ng anak ng mag-asawa at ito ang hinihintay niyang pagkakataon para masira ang tahanan ng isang masayang pamilya.

———-

CHAPTER 1

MICHELLE’s POV

6:30 AM in the morning. Yes. Ang aga kong nagising. Hindi dahil masipag ako. Kundi dahil kailangan kong magpa-impress. Kailangan kong maging “masigasig” sa bago kong trabaho.

You heard it right. May bago na kong trabaho. Meaning hindi na ko nagtatrabaho sa kompanya na pagmamay-ari ng pamilya ni Rannicia. Nag-resign ako. Pero hindi dahil ayoko na sa trabaho ko roon. Kundi dahil walang mangyayari sa plano kong paghihiganti kung tetengga ako sa kompanyang ‘yon.

Two months akong nagtrabaho roon pero hindi ko man lang nakita ni anino ng hinayupak kong tita na si Melba at ng bait-baitan kong pinsan na si Rannicia. Pero hindi naman nasayang ang pagtatrabaho ko roon dahil marami akong natuklasan tungkol sa pamilya ng kapatid ng aking ina na siyang magagamit ko sa aking masarap na paghihiganti.

Nag-resign ako sa kompanya nina Tita Melba dahil wala akong makitang paraan para maumpisahan ang paghihiganti ko sa kanya sa kompanyang iyon. Naisip ko na ngang akitin ang asawa niya, pero kung ganoon ang gagawin ko ay mabilis ding mawawalan ng saysay ang paghihiganti ko. Hindi dahil mawawalan agad ng gana sa akin si Tito Jerome, kundi dahil kapag nalaman niyang ako ang anak ng kapatid ng kanyang asawa, malamang tanggalin niya ako sa kompanyang pagmamay-ari ng kanyang misis.

Kaya umisip ako ng paraan kung saan ang paghihiganti ko ay magiging pangmatagalan. Sa ginawa kong pagri-research, natuklasan kong may hidwaan pala si Tita Melba at ang pinsan kong si Rannicia. Matagal nang wala masyadong komunikasyon ang dalawa dahil sa asawa ng pinsan kon…