Island Of Fire (Chapter 1: Sinner)

Island of Fire Series | ©Lisa23 | 2018

Story of Mark and Emma

Gate 3. Black Ford Raptor

Kinakabahang binalik ni Ella ang cellphone sa bulsa at dali-daling pinanhik ang daan patungo sa binanggit ng lalakeng kikitain.

‘Tangina. Ano ba itong napasok kong gulo.’ bulong niya sa sarili.

Kung hindi lang talaga niya kailangan ang pera para sa tuition fee, hindi niya papatulan ang biro ng baklang kaibigan.

“Teh, anong ginagawa ng alindog mo! Isang post mo lang ng picture, pag-aagawan ka na”eksaherada nitong saad.

Alam naman niya sa sarili na may maipagmamalaki siya kung ganda lamang ang pag-uusapan. Ilang beses na siyang tinangkang kuning contestant sa mga beauty pageant ngunit hindi niya talaga ito hilig.

Kaya nga hindi siya nahirapang makahanap ng makakausap sa mga online chat na pinapasukan niya. Araw-araw ay puno ang kaniyang inbox ngunit wala siyang matipuhan sa mga lalakeng binobola lamang siya. Hanggang sa isang gabi ay may natanggap siyang maiksing mensahe sa isang account.

Mark_38: 15K for one night. Pwede ka?

Ilang oras niyang pinag-isipan kung magrereply ba siya. Sino naman kasi ang tanga para magbigay ng 15K sa isang di kilalang tao. Hindi pa nga nito alam kung mabuti o masamang tao ba siya. Ngunit dahil nga sa kailangan talaga niya ng pera pandagdag para sa university tuition at sa mga art materials ay wala na siyang nagawa kundi umasa na magiging maganda ang kanilang usapan.

sweetgirl_Emma: Baliw ka ba?

Mark_38: Siguro. I need a good fuck and I saw your post last week that you’re having a financial problem. So maybe we could help each other.

sweetgirl_Emma: How can I be so sure that you’re not goofing around?

Mark_38: Give me your account and I will transfer the money.

Natatawang sinend niya ang detalye ng kaniyang account dahil alam naman niya na nagbibiro lamang ang kausap. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya ng may matanggap na notification na may pumasok na pera sa account niya.

sweetgirl_Emma: Gago. Nagbibiro lang ako. Bakit ka nagbigay ng pera. Hindi mo pa nga ako kilala. Malay mo poser pala ako.

Mark_38: Kaya nga gusto kong subukan. Hindi naman ako pihikan. As long as you’re going to open your legs for me and allow me to fuck you.

Matagal siyang nag-isip ngunit nanaig sa kaniya ang kagustuhang magkaroon agad ng pera upang hindi na niya ma-abala ang magulang sa probinsiya.

sweetgirl_Emma: This Friday, 1pm. Sunduin mo ako sa tapat ng university.

At heto nga siya ngayon, nakaupo sa passenger seat ng sasakyan ng lalakeng sa cellphone lang niya nakakausap.

Ang kaninang nararamdamang takot at nerbiyos habang pinapanhik ang sasakyan ay napalitan ng dalwang mas malakas na emosyon: gulat at pagkalito.

Halos lumuwa ang mga mata niya noong dumapo ito sa lalakeng kaharap niya na nakikita niya lamang tuwing sinasama siya ng nanay niya sa misa nuong nasa probinsiya pa siya.

Sigurado siyang ang lalakeng nakasuot ng puting sutana na nakikita niya tuwing Linggo at ang lalakeng nasa kabilang parte ng sasakyan ay iisa, kahit pa wala itong suot na salamin.

“Father Mark?” pagkukumpirma niya sa katauhan ng tao.

Malalim na napabuntong hinga ito saka napahilamos sa mukha.

“Fuck! I know this will happen” malutong na mura nito na siyang ikinagulat niya.

“Hala, sorry po. Baka nagkamali ako ng sasakyang napasukan” nagpapanik na tugon niya at bubuksan na sana niya ang pintuan nang maramdaman niya ang paghaplos ng mainit na kamay sa braso niya.

“No. Pasensiya ka na. Nabigla ka ba?” maamong tugon nito ngayon.

Napayuko lang siya at kinagat ang sariling labi dala ng kaba habang nakikinig sa sinasabi nito.

“Hindi ko inakala na may makakakilala pa sa akin dito. Taga Pampangga ka ba?” tanong nito sa kaniya.

Napa-angat ang tingin niya sa lalake at marahang tumango.

“Stop biting your lips. Inaakit mo ba ako?” Pilyo nitong ta…