Kaya Naman Pala

Nagulat si JR sa kaniyang nakitang tanong, iisa lang ang itinatanong at kailangan niyang sagutin ito nang tama at higit sa lahat ay yung TOTOO. Si Kevin naman ay ganoon din pero iba ang ang ipinapagawang sagutin niyang tanong. Napailing siya sa kaniyang nabasa. Rumolyo ang kaniyang mga mata papaitaas sa kisame at yumuko na ipinikit ang mga mata. Hindi niya masasagot ito nang basta basta lang, masyadong mahirap ata itong sagutin lalo na’t sa paragraph form. Mahina kasi siya sa English subject niya. Pero dahil sa naalala niya na kapag hindi siya makasagot e sigurado sa sabado ay dito muli siya sa araw na iyon.

Nakatingin ang Prefect, nakangisi sa itsura nang 2 binatilyo. Kapag hindi ninyo masagutan ay akin na kayong 2. Mamimiyesta ako sa aking ipagagawa.

Matapos ang 1 oras ay talagang pudpod na ang utak ni JR. Sinagutan niya ang kaisa isang tanong pero duda siya na ito ang tamang sagot na isinulat niya. Paano na ba ito, ito na lang ba ang maari kung isagot sa tanong? Bahala na. At least I did my best in answering it truthfully. Si Kevin naman ay natatarantang magsulat sa kaniyang sagot. Putris na tanong ito! Para akong nangungumpisal sa pari sa aking isinulta. Pag mabasa ito nang Prefect baka mas lalo akong maparusahan pa.

‘Time’s up boys! Hand in your answers….Thank you, now please take your seats while I read your answers.’

Kaagad umupo ang dalawa at minasdan ang kanilang Prefect na binabasa ang kanilang isinulat. Papaling paling sa kanila pareho ang Prefect. Masama ang tinggin kapag itinataas ang kaniyang mga mata sa kanila. Hindi sila sigurado kung sino ba sa kanilang 2 ang may mali isinulat na sagot. Pinagpapawisan sa kaba nang ibaba yung 1 sa mga papel na hawak. Si JR ay kinakabugan sa kaba at si Kevin naman ay naiihi dahil takot nang resulta. Ibinaba na ang huling pahina nang papel at tumayo ang Prefect. Eto na, ang oras nang katotohanan! Maaring tama o mali ang isinulat na sagot pero iisa ang kanilang nababasa sa mukha nang Prefect. Nakangiti siya at tumigil sa harapan nilang 2.

‘Boys, i’m impressed with your written answer, and I do say it is an eye opener to my mind as to of what you 2 have written here this afternoon…’

Nakahingga silang 2 nang malalim. Hindi sila mapaparusahan ngayong weekend na ito. Hello DOTA! Sa wakas at makakauwi ako na hindi ko ipapaliwanag sa aking ina kung bakit ako na detention ngayon araw na ito.

‘YOU DIMWITTS! Pinagpapantasyahan ninyo pala ako sa likod ko! Sinong may pakana na bosohan ako pag ako’y dumadaan sa patio o sa elevated veranda. How could you? I’m so hurt that you and your fellow male students all look at me as a SEX OBJECT of yours carnal desires!’

Nagulat ang 2 binatilyo sa biglang pagtaas boses nang Prefect. Sinagot naman nila nang totoo kasi yun ang dahilan kaya sila nagkasuntukan kanina sa klase nila.

“Well, because of this I am going to start your punishment, as of right now! STRIP! You heard me…I SAID STRIP YOUR CLOTHES OFF!’

Mga Pahina: 1 2