Lily Ave Motel Story Part 2

Lumipas ang isang buwan, maayos na ang kanilang problema sa kanilang pagkakautang. Nakahanap na rin si Anissa ng nobyo at wala nang naganap ulit sa kanilang dalawa ni Dr. Aldric.

Bagamat masaya na siya sa kaniyang buhay, nakokonsensiya pa rin ito ng kaunti sa nagawa niya. Pero naaalala pa rin niya ang sarap na naranasan niya noong araw na iyon.

Kakagising lamang niya at maghahanda na para pumasok ng bigla itong mahilo at nagmadaling pumasok sa banyo para sumuka.

Lumaki ulit ang pangangamba ni Anissa.

W A K A S

Mga Pahina: 1 2