Matinding Pagnanasa Part 3

Naginhawaaan ang giniginaw na dalaga sa init ng katawan ni Ehron. Hindi niya namalayan na nakatulog siya habang yakap siya ng mga bisig ng lalake. Nagising na lamang si Shane nang maramdamang wala na si Ehron sa tabi niya. Bumuti na ang lagay ng dalaga. Nakita niya si Ehron na nakatalikod sa kanya. Nakaboxers pa rin ito. Nakaupo ang lalake sa isang upuan habang nasa harap siya ng lutuan ng kubong iyon. Nagpadingas ng mga tuyong sanga ng kahoy si Ehron at pinatutuyo nito ang mga basang damit nila malapit doon. Hindi alam ni Shane kung ilang oras siyang nakatulog. Napuna ni Ehron na gising na ang dalaga.

“Bumuti na ang lagay mo kanina kaya naisipan kong patuyuin naman ang mga damit natin dito sa dingas.” wika ng lalake at muling kinapa ang mga damit nila. Natuwa ito nang makitang pwede na nilang muling isuot iyon. Kinuha niya ang mga damit. Lumapit siya kay Shane upang ibigay sa dalaga ang natuyo nitong damit.

Naupo si Shane sa kama. Iniunat niya ang dalawa niyang paa sa sahig. Nang mapansin niyang nakikita ni Ehron ang kanyang cleavage ay tinakpan niya iyon ng isa niyang braso. Inipit naman niya ang kaniyang dalawang hita. Tiningnan lang ni Ehron ang ginagawa ni Shane. Napansin naman iyon ng dalaga.

“Grabe ka. Siguro nung tulog ako may ginawa ka sa’kin ano?” ani Shane

“Alam mo naman ‘yung ginawa ko sa’yo kanina ‘di ba?” paliwanag ni Ehron ukol sa pagyakap niya sa dalaga.

“Ay ang slow. Kaya nga sinabi kong nung tulog ako ‘di ba?”

“At ano naman ang gagawin ko nung natutulog ka?”

“Malay ko sa’yo.”

“Bakit may nararamdaman ka bang kakaiba para sabihin mo ‘yan?”

Pinakiramdaman ni Shane ang sarili. Wala siyang nararamdamang kakaiba maliban sa gutom na siya. Tsaka bumuti na ang lagay niya ngayon kumpara kanina. Hindi niya maintindihan ang sarili pero natutuwa siya kapag nakikita niyang tila naiinis si Ehron sa mga sinasabi niya.

“Meron.”

“Eh ‘di sabihin mo kung ano.”

“Ayoko nga.”

Hindi siya kinibo ng lalake.

“Siguro binosohan mo rin ako nung natutulog ako ano?”

“I can’t believe we’re having this conversation, Shane. Seriously?”

“Wag mo nga akong daanin sa pa-ingles-ingles mo.”

“I just find this conversation stupid.”

“Well, Mister, What’s stupid with that when I just want to clarify if you did something naughty with me while I’m sleeping.” ani Shane. Natutuwa siya sa nakikita niyang naiinis na reaksiyon ni Ehron. Lihim na kinikilig ang dalaga sa hindi niya maipaliwanag na dahilan.

“Do you think I’m like that?”

“You tell me, Ehron. Will you do something like that?”

“No. Not in a situation like that. Hindi sa ganung sitwasyon, Shane.”

“What do you mean by that?” ani Shane.

Lumapit si Ehron sa kanya. Tumayo ito sa harapan ng dalaga. Napatingala si Shane. Nagkatinginan sila ni Ehron. Ang mga matang iyon ni Ehron… Ang nakakalusaw na titig nito ay lihim na nagpapabaliw sa dalaga. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Shane sa sandaling iyon. Dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan si Ehron. Nagpantay ang kanilang mga mukha. Wala silang alisan nang tingin.

“Ehron, gago ka. ‘Wag mo akong titingnan nang ganyan please.” tila paos sa kabang wika ni Shane.

Tila walang narinig si Ehron sa sinabi ng dalaga. Naramdaman ni Shane ang isang mainit na palad ng lalake na humawak sa isa niyang kamay. Napatingin doon si Ehron. Pinagmasdan ni Shane ang mukha ni Ehron. Sa sandaling iyon, hindi na niya maitatanggi na guwapo ito. Na hindi siya kailanman magsasawang tingnan ang mukhang iyon. Mula sa matangos nitong ilong, magandang korte ng labi hanggang sa mga mata nitong kung titigan siya ay halos ikabaliw niya. Mas maraming di-hamak na guwapo rito pero ibang karisma ang taglay ni Ehron. Ang lakas makababae at iyon ang nararamdaman ni Shane ngayon. Kung meron pang natitirang protesta sa kanyang pagkatao ay kusa na iyong tinalo nang ginagawa ngayon ni Ehron sa kanya.

Naramdaman niyang inilapat ni Ehron ang palad nito sa palad niya. Nagdikit ang kanilang palad. Isinuot ni Ehron ang daliri niya sa pagitan ng mga daliri ni Shane. Gumanti naman ang dalaga at marahang pinisil ang palad ni Ehron.

Muli silang nagkatitigan. Nagparaya na si Shane sa mga titig na iyon ni Ehron sa kanya. Namalayan na lamang ng dalaga ang unti-unting paglapit ng mukha ni Ehron sa mukha niya. Alam niya ang gagawin ni Ehron sa kanya at hindi niya iyon hahadlangan. Kusang napapikit si Shane nang dumikit ang mainit na labi ni Ehron sa labi niya. Kaysarap niyon. Kusang gumanti nang halik si Shane. Masuyo silang naghalikan. Nang maghiwalay ang kanilang labi ay dumilat si Shane. Nakita nang namumungay niyang mga mata ang mga mata ni Ehron na nakatitig sa kanya. Nakikita ni Shane ang pagnanasa sa mga mata nito.

“Kanina, masama ang pakiramdam mo. Pero ngayong okay ka na… That’s a different story.” ani Ehron at muling hinalikan ang nagpaparayang si Shane.

Mas lalong naging mapusok ang kanilang paghahalikan. Naramdaman ng dalaga ang pagpasok ng mainit na dila ni Ehron sa bibig niya. Nagtagpo ang kanilang dila habang sila’y naghahalikan. Ngayon lamang iyon naranasan ng dalaga. Napakasarap niyon. Naglaro ang kanilang dila habang mas sumisidhi ang kanilang mga halik. Sinipsip ni Ehron ang dila ng dalaga. Hindi maipaliwanag na sarap ang dulot niyon kay Shane. Ginantihan din iyon ni Shane. Sinipsip din niya ang dila ni Ehron. Nag-eskrimahan ang kanilang dila. Sa sandaling iyon ay kapwa sila nawawala sa katinuan dulot nang matinding pagnanasa nila sa isa’t-isa.

Nabigla silang pareho nang may kumatok sa pinto

“Tao po. Amang? Ako po ‘yung may-ari nitong kubo.” boses ng isang matandang lalake.

Natigilan pareho sina Ehron at Shane. Nagmadali silang nagbihis.

“Tang, sandali lang po at bubuksan ko na po ang pinto.” ani Ehron.

Nang makapagbihis na silang dalawa ay agad binuksan ni Ehron ang pinto. Nakita niya sa labas ang matanda.

“Tang, pasensiya na po kayo sa abala. Malakas po kasi ang ulan kanina kaya nagpatila kami ng ulan dito sa loob ng kubo niyo.”

“Huwag mong alalahanin ‘yun, Amang. Ako’y natutuwang malaman na nakatulong ang munting kubo ko sa inyo.” wika ng mabait na matanda, “Kaya pala ako kumatok dahil kukuha sana ako ng panggatong sa loob. Paumanhin kung naabala ko ang inyong pamamahinga.”

“Tatang, humihingi po ako ng dispensa dahil ginamit ko po ‘yung ilang tuyong kahoy niyo para patuyuin ang mga damit namin na binasa ng ulan. Babayaran ko na lang po ang mga iyon.”

“Huwag na, Amang. Maliit na bagay lamang iyan.”

“Salamat po. Napakabuti niyo po.” ani Ehron.

Ngumiti lamang ang matanda. Nagpaalam na sina Ehron at lumabas ng kubo. Muli silang sumakay sa motorsiklo paalis sa lugar na iyon. Alas dos na ng hapon sa mga sandaling iyon. Kanina pa nagsara ang hardware sa bayan. Bumalik na lamang sina Ehron at Shane sa kanila.

Limang minuto na silang bumibiyahe nang mapuna ni Ehron na pumupugak ang minamaneho niyang motor.

“Anong nangyayari?” pagtataka ni Shane.

Hindi kumibo si Ehron. Pinapakiramdaman kasi niya ang motor at may hinala siya kung ano ang dahilan niyon.

Namatay ang makina ng motorsiklo. Unti-unting bumagal ang takbo ng motor. Naging maagap naman si Ehron at itinabi niya sa gilid ang motor lalo pa’t may kasabay silang malaking truck ng niyog sa likuran. Bumaba silang dalawa at itinayo ni Ehron ang kickstand ng motor.

“Anong nangyari?” ulit ng dalaga.

“Mukhang naubusan tayo ng gasolina.”

“Ha? Paano ngayon ‘yan? Malayo-layo pa rito ang uuwian natin.”

“Nagloloko pala ang fuel gauge nitong motor ng tiyahin mo.” puna ni Ehron.

Tiningnan naman ng lalake ang fuel reserve sa makina ng motorsiklo. Pinihit ni Ehron ang reserve lever. Hindi niya nagawang mapihit iyon dahil napakahigpit niyon. Binuksan niya ang compartment ng motor at nakakita siya roon ng plier. Ginamit niya iyon para pihitin ang lever pero tila nag-lock na iyon nang husto. Halos mabaluktot na niya ang lever pero hindi pa rin niya iyon mapihit. May nakita siyang pangangalawang doon. Itinigil na ni Ehron ang pagpihit sa lever dahil baka masira pa niya ito.

“Ano nagawa mo ba?” ani Shane.

“Hindi.”

“Paano ‘yan?”

“Kailangang itulak pauwi itong motor.”

“Hay naku. Second-hand na kasing binili ‘yan ni Tito sa kakilala niya two years ago. Ganyan na ‘yan nang bilhin niya ‘yan.” wika ng dalaga habang inihahanda ni Ehron ang pagtulak sa motor.

Sabay na naglakad sina Ehron at Shane pauwi habang hawak ng lalake ang manibela ng motorsiklo habang tinutulak niya ito.

“Buti at marunong kang kumalikot ng motor?” ani Shane.

“Kasi sa tuwing may diprensya ‘yung motor ko sa Maynila at pinapaayos ko, pinanonood ko kung paano inaayos ‘yung motor ko. Para sa susunod, alam ko nang gawin.”

“Madiskarte ka pala.”

“Malaking bagay kasi kapag alam mong ayusin ang sarili mong sasakyan. Tsaka mahal din ang pagpapagawa.”

Nagkuwentuhan ang dalawa habang tinatahak nila ang mahabang daan pauwi. Mabuti na lamang at hindi gaanong matindi ang sikat ng araw sa mga oras na iyon. Kadalasan, napakainit ng sikat tuwing alas dos ng hapon. Mabuti na lamang at medyo makulimlim pa rin ang kalangitan pero hindi na ito nagbabadya nang pag-ulan. May ilang malalaking truck ng kopra ang paminsan-minsang dumaraan mula sa likod nila. Pansamantalang tumatabi sa gilid ng kalsada sina Ehron at Shane sa tuwing dadaan ang mga iyon.

“Siguro marami kang chicks sa Maynila ano?” ani Shane. Nakaupo na ang dalaga sa motor habang tulak-tulak iyon ni Ehron.

“Bakit mo naman nasabi ‘yan?”