Naging Parausan Si Cheena

Girl next door.

Good girl.

Prim and proper.

Ilan lang iyon sa mga paraan kung paano idine-describe si Cheena ng mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kaklase, at ngayon ay kasama sa trabaho niya.

Hanggang balikat na buhok ni Cheena. May pagka-chubby siya pero bahagya lang. Katamtaman ang kaniyang complexion na bordering sa pagiging maputi. Baby-faced siya at kahit na 22 years old na siya ay palagi pa rin siyang napagkakamalan na high school student. Laging inaakala ng ibang tao na mas bata siya kaysa tunay niyang edad, lalo ng mga jeepney driver at ng mga cashier sa tindahan. Lalo pang nakapagpapabata sa kaniyang hitsura ang natural na mamula-mula ang mga labi ni Cheena at ang hindi nakatitikim ng tighiyawat na makinis niyang mukha.

Lagi siyang maayos manamit at sa sarili. Mahilig siyang magsuot ng pants at skirt. Siya iyong tipo ng mga babae na hindi mo pag-iisipan na bastusin. And she likes it that way. Wala siyang balak na baguhin iyon.

NBSB si Cheena, hindi dahil sa walang nagkakainteres sa kaniya. Ang totoo ay maraming nanligaw sa kaniya buhat noong high school, sa college, at kahit na nang magsimula na siyang magtrabaho.

Pero kahit isa ay wala siyang sinagot. Ang lagi niyang sinasabi ay gusto muna niyang makapagatapos ng pag-aaral at nang maka-graduate siya ay ayaw pa niyang mag-boyfriend.

Pero may lihim si Cheena. Isang sikretong kahit kanino ay hindi niya maishe-share. Iyon ay ang katotohanan na saksakan siya ng libog.

Matagal nang natuklasan ni Cheena ang tungkol sa bagay na iyon sa kaniyang sarili. Sa pamamagitan ng pag-eexplore ay unti-unti niyang nakilala ang sarili. Isa na nga rin iyon sa dahilan kung abkit ayaw niyang mag-boyfriend. Pakiramdam kasi niya ay hindi niya mapipigilan ang sarili at magpapakantot siya nang magpapakantot sa sasagutin at malamang ay mabuntis siya.

Natanggap na niyang malibog siya. Naniniwala siyang walang masama roon. Hindi iyon taliwas sa mga values na itinuro sa kaniya ng pamilya at sa school. Kailangan lamang niyang ilagay sa lugar ang pagiging malibog. At iyon nga ang ginagawa niya.

Walang anumang outward sign ng pagiging horny ni Cheena. Hindi bastusin.

Pero paano naman nasabing malibog siya?

Well, for one ay mostly sex ang tumatakbo sa isip niya. Or at least fantasies about sex, dahil virgin pa nga siya.

Kung ano-anong mga sexual fantasies ang naglalaro sa isip niya. Nagsimula iyon sa pagbabasa ng mga kuwentong bastos na nasa mga tabloid noong araw. Naadik siya roon. Hanggang sa natuto siyang mag-online at doon ay nakahanap na siya ng mga websites na may mga sex stories.

The more sexually depraved ag kuwento ay mas lalo siyang natu-tun on. Isa sa mga sexual scenarios na paulit-ulit na pinagpapantasyahan ni Cheena ay iyong pinupuwersa raw siya. Siguro ay nagsimula iyon sa mga kuwentong nababasa lang niya. Kinlaunan ay nagpapantasya na siya na sa kaniya nangyayari ang ganoon.

Madalas ay makakasakay siya sa jeep o may makikiata siyang lalaki sa labas at sa isip ni Cheena ay maglalaro na pagtatangkaan siya nito.

Minsan ay may nakasakay siyang tatlong construction workers. Rough ang kanilang hitsura at halatang batak ang mga katawan. Nagkataon naman na sila lamang ang sakay ng jeep. Hindi naman siya binastos ng mga ito at masasaya lamang silang nag-uusap ng kanilang mga ginawa sa araw na iyon. Wala silang kamalay-malay na parte na pala sila sa roleplay sa isip ni Cheena.

Kunwari raw ay gabi na noon at sila na lamang ang sakay ng jeep.

ITUTULOY