Pasahero Sa Fx (Eksena Sa Fx Continuation)

Pagdating sa opisina, diretso si Stella sa Women’s CR. Hindi niya pinansin ang cellphone niyangkanina pa nag-ri-ring. Kailangan niyang pakawalan ang libog na kanina pa nagpapahirap sa kanya. Pumasok siya sa bakanteng cubicle. Inililis ang kanyang palda at hinawi ang kapirasong tela na tumatabing sa kanyang puke.

Wala siyang sandaling sinayang. Hinawakan ang kapirasong kuntil na nagbibigay ng matinding sarap kapag patuloy na hinahawakan. Mabilis siyang nilabasan dahil sa tindi ng libog na kanyang naramdaman kanina pa sa FX.

Matapos magpasarap, inayos ni Stella ang sarili at dumiretso sa kaniyang opisina. Naghanap siya ng pin sa kanyang drawer para sa kanyang blouse. Unfortunately, naubos na ang mga pin niya sa drawer. Biglang tumunog ang intercom at sinagot niya ito.

“Stella, ” ang sabi ng nasa kabilang linya. Si Mr. Ramos, ang kanyang boss. “Buti, nariyan ka na sa office mo. I have gone through your feedback on the report of Mr. Ortiz. I am glad you made a thorough one. I have some points I want you to elaborate for me. Let us talk about it this afternoon. In the meantime, I want you to meet Mr. Ortiz. Dala niya yung sample nung material from their Singapore branch. He wants us to look at it while reviewing their report and proposal. I want you to take charge of it and include that in our discussion later.”

“Okay, Sir. Give me few minutes and I will be right there. ” sabi ni Stella.

“No need, hija. I am sending him to your office. I’ll ask Ms. Santos to accompany him to your office.

“Okay, Sir,” sagot ni Stella. Pagkababa ng telepono, hinagilap niya ang double adhesive tape para pansamantalang remedyo sa blouse niyang kulang ng butones. “Okay na ito for the meantime. Inayos ni Stella ang sarili at nilagyan na lang ng double adhesive tape ang bahagi ng kanyang blouse na walang butones para mapanatili ito sa puwesto.

May mahinang katok sa pinto. Tumalikod agad si Stella upang maayos ang kanyang blouse. Ang secretary ni Mr. Ramos na pala. Pumasok ito sa opisina ni Stella. Kasama nito si Mr. Ortiz na nasa likod niya.

“Good morning, Ms. Stella. Kasama ko po si Mr. Ortiz,” sabi ng sekretarya. Humakbang ang lalaki para mawala sa likod ng sekretarya at makita ang ipinakikilang may-ari ng opisina na kanilang pinuntahan.

“Good morning, Ma’am,” sabi ni Mr. Ortiz.

Humarap si Stella upang makilala ang may-ari ng boses. Nagulat siyang makita ang Mr. Ortiz na bisita niya ngayon.

Titig na titig sa kanya ang lalaki na nakalahad na ang palad upang makamayan si Stella.

Hindi pa rin natinag si Stella. “Shit!”

Si Mr. Ortiz ay ang lalaki na pasahero rin sa FX na nakaupo sa tapat ni Stella. Ang lalaki na nagdulot ng kakaibang kuryente sa kanya nang mistulang hiniwa nito ng dulo ng kanyang mga daliri ang guhit ng kanyang puke.

Hindi malaman ni Stella kung namula siya dahil sa hiya o dahil sa libog na makita ulit ang lalaking ito.

Si Mr. Ortiz ay ang lalaki na pasahero rin sa FX na nakaupo sa tapat ni Stella. Ang lalaki na nagdulot ng kakaibang kuryente sa kanya nang mistulang hiniwa nito ng dulo ng kanyang mga daliri ang guhit ng kanyang puke.

Hindi malaman ni Stella kung namula siya dahil sa hiya o dahil sa libog na makita ulit ang lalaking ito.

“I am Alfred Ortiz from One Systems of Singapore. I am the one assigned to your account.” sabi nito sabay lahad ng palad upang kumamay sa dalaga.

“Welcome to Godico. I am Stella Montecillo. I am the Head of the Business Development Department.” sagot naman ng dalaga. “Care for coffee or something?”

“A cup of coffee would do.” sagot ni Alfred.

“Ms. Santos, please bring us coffee and any pastry available from the pantry.” utos nito sa sekretarya.

“Yes, Ma’am.” sagot nito.

“Anyway, Mr. Ortiz,” pasimula ng dalaga.

“Just call me Alfred, please. You’re too formal. ” sabi ni Alfred sabay ngiti na parang may kahulugan.

“Gwapo rin pala ang old guy na ito. Mukhang seryoso lang sobra.” sa loob-loob ni Stella.

Tok..Tok… Ang sekretarya. “Ma’am, narito na po ang coffee ninyo.”

“Thanks, Aimee. Please put them here,” sabay turo kung saan ilalagay ng sekretarya ang dalang kape. “I’ll call you later.”

“Okay, Ma’am.” tugon nito.

“Alfred, coffee.” alok niya sa bisita.

“Thanks, Stella. I hope you don’t mind me calling you Stella.” tanong nito.

“I don’t mind at all.” sagot ni Stella. “Please have a seat.”

Umupo naman si Alfred sa seat right across where Stella was sitting. He wanted to see more of her.

“I have reviewed the proposal that your company sent over. There are some points that I think need to be clarified.Kindly browse through those marginal notes I made on the pages. Other than those, I do not have any other questions….