Sa Kamay Ng Pasista

Sa Kamay ng Pasista
Joy Elizabeth Guerrero

Maganda ang isang ito!”, ang sabi ng isa!

“Mukhang may kaya!, bakit ka naging tibak, ha?”, singhal ng isa pa sabay hawak sa kanyang balikat.

Ipinasiya niyang hindi kumibo. Tumatahip ang dibdib niya sa kaba ngunit wala siyang magawa. nakagapos ang dalawa niyang kamay at nakapiring ang mga mata.

“Alam mo, sayang ka. Maganda ka pa naman ngunit sinasayang mo ang buhay mo sa pagsama-sama sa mga rally. Sagutin mo lang ang aming mga tanong at ligtas kang makakauwi.!”

“Sino ang nagrekrut sa iyo? Sinu-sino ang kilala mong NPA?”, humawak ang kamay nito sa kanyang hita.

“Wala po akong kilalang NPA!”, ang mahina niyang tugon.

“Napipikon na ako, kanina pa tayong walang makuhang impormasyon sa batang ito. Palagay ko ay kailangan na nating isakatuparan ang ikalawang misyon.”, wika nga nasa kaliwa niya.

“Okey, game!”, ang sabi ng isa. Marahas na hinaklit ng isa ang kanyang blusa. “Eeeeeee!, wag po!”, ang nagmamakaawa niyang sigaw.

“Wow, ang ganda ng tubo ng suso ng batang ito!”, ang sabi ng isa na unti-unting kinakalas ang strap ng kanyang bra.

“Wag po, wala po talaga akong alam sa itinatanong ninyo!”.

Nagwawala siya ngunit matibay ang kanyang gapos. Niyakap ng lamig ng aircon ang hubad niyang katawan.

“Buweno, hindi ka mapakiusapan kaya pagpaparausan ka na lang namin. Pasasaan ba at masasarapan ka rin.”

Ginapangan ng kilabot ang kanyang katawan nang magkasabay na hinatak ng isa ang kanyang pantalon at panty. Hubu’t hubad na siya sa kamay ng mga pasista. Sa kanyang diwa ay nakikita niya ang anino ni Jovito Palparan at ang dalawang aktibistang babaeng naw…