Striptease – 1

Chapter 1

“Hi! Good morning, Ma’am! May I know what you’ll be having?” Magiliw na wika ng cashier kay Sheena.

“I’d like to have one Coffee Jelly please…” Sagot niya habang dumudukot ng pera mula sa kanyang pitaka.

“Would it be tall or grande?”

“Make it grande. Kindly add some extra jelly on it, but lessen the whipped cream”

“Thanks for verifying. Would that be all, Ma’am? Would you like some sandwiches or our delicious baked cookies to go with your Coffee Jelly?”

Umiiling na ngumiti siya sa kahera saka iniabot ang kanyang bayad.

Halos puno na ang naturang coffee shop. Kaya bago pa man niya tinungo ang counter para umorder ay inilapag niya na ang kanyang mga gamit sa isang bakanteng table.

Bitbit ang kanyang frappe, naglakad siya patungo sa nasabing mesa.

But to her surprise, she saw a guy comfortably occupying the table she earlier reserved for herself

“What the–“

Napatigil siya sa paglalakad at piniling obserbahan muna ang lalaki. He wasn’t aware that he caught her attention. Tila engrossed ito sa pagbabasa ng diyaryo kaya hindi siya napansin nito .

Damn. He’s hot

She finds the guy very handsome. Para itong doppelganger ni Lee Min Ho. If not for his hazel colored eyes, he’d really be mistaken as the famous Korean actor.

Hindi niya namalayang napapakagat-labi na pala siya. Na-starstruck na nga yata talaga siya sa lalaki. But that also made her realize something…

“Aba, teka parang may mali ata dito ah. ‘Tang ina! Puwesto ko yun ah!” Mahina ngunit nanggigigil na usal niya saka sinugod and kinaroroonan nito.

“Hey!” She knows that calling someone’s attention with such word is quite rude. But for her, any rudeness shown deserves to be returned with equal disdain, no matter how good looking a person might be. Besides, ito naman ang naunang maging bastos. Inagaw nito ang table niya!

“Excuse me!” She blurted out, the second time. Pero hindi pa rin siya pinansin nito.

“Gago ‘to ah! Dineadma ako.” It’s evident in her face, that in a matter of seconds, she will lose her temper.

Nanigas ng husto ang mga daliri ni Sheena sa matinding pagkainis habang hawak hawak ang tray nito.

“Ehem!” Eksaherada siyang tumikhim. Ngunit wala pa din reaksyon ang makisig na lalake.

‘Tang ina!

Halos umuusok na na-parang chibi ang pagmumuka ng dalaga sa galit at kulang nalang magkaroon ng unti unting pangil at handa na nyang kagatin ang lalaki.

“Excuse me!” This time, her voice is much louder with a hint of arrogance.

“I’m sorry, are you talking to me?” Tila balewalang sagot nito at tinapunan rin siya ng tila ba iritadong tingin.

“Nah! I’m talking to this invisible man beside you… Isn’t it obvious?” she gave a very sarcastic reply.

“What?! What do you want?”

“FYI… I occupied this table first!”

“Sorry Miss… I was here first”

“What? Don’t you see that my things were already placed here before you sat down?!”

“Ah… Okay. So, why don’t you just take your things and buzz off?” Masungit nitong tugon.

“And why should I? It’s you who needs to get off my table. Now!” She has lost her temper. Tumaas na talaga ang boses niya na naging sanhi upang pagtinginan na sila ng ibang customers.

The guy suddenly stood up with a naughty smile plastered on his lips.

Shit Sheena, This is bad, Really bad.

He seems to be 5’11” or 6 feet tall with an undeniable aura of confidence. Na-i-intimidate siya sa tangkad nito kahit pa 5’7 ” naman siya. She knows that for most Asian women, maikokonsidera nang above average iyong height niya.

Naglakad papalapit sa kanya ang lalaki. And that caused her to step back. Being in the corner, there wasn’t much space for her to move away from his advances. Kaya wala na siyang nagawa pa.

Knowing that she’s trapped, he slowly pressed his face towards her.

Napapikit siya sa pag-aakalang hahalikan siya nito. Subalit hindi iyon nangyari. Bagkus ay dumako ang l…