Tag «BattleofKalayaan»

Ang Laban Ng Kalayaan C.3

Enggranahe ng Kapalaran Capt. Jose sir! Pinapatawag po kayo ni Adm. Sabayton sa office nya. sabi ni Lt. Moses sabay saludo kay Jose. At ease Lieutenant, sige pupunta na ako, at sabihan mo na ang team na maghanda na sila, I need them ready asap we will meet up at the team briefing room later. …