Tag «DP Vagina»

A Mother And Son 3

Bigla ang bakas ng takot sa mukha ni Krish nang pumasok sa loob ng bahay sina Liam at Noah. Nag-punta siya sa may likuran ng daddy ni Liam at nag-kubli. Napansin naman ito ni Liam at napa-ngiti. Ito ang isang gusto niyang mangyari. Lumapit siya sa kanyang ina at niyakap ito. Panay pa rin ang …