Tag «Fuckfest»

Sean: The Specialist – Chapter 4

SPG CONTENT: If you are UNDER 18 And NOT MATURE Enough for this FICTIONAL Story, Please Exit the page.This work is a FICTION, Names, Places, Events and Incidents similar to the story are purely products of the writer’s imagination; they bear no resemblance to anyone living or dead COPYRIGHT:@beep108 2020 Guest: at least I am …

Ute, Ang Kumpare Book 7 (Hello, Goodbye Ch 1)

Desedido si Ute na pagbutihin ang pagiging family medical officer ng Thompson family, isang mayamang pamilya tulad ng Williams family na dating mga amo. Nais nya na mag tagal ng anim na taon ang kanyang pagtatrabaho sa pamilya hanggang sa plano nyang pagbabalik sa Pilipinas for good. Habang hinihintay ang pagsisimula ng kanyang bagong trabaho, …