Tag «Harem»

Distant Co-workers 2

Sabay-sabay hinuhubaran si Angelica ng mga kasama niya. Sa may ulunan niya si Shiela na hinihila pataas ang damit niya at sa may paanan naman niya ay pinagtutulungang hubarin nina Kier at Patricia ang jeans niya. Kaba at excitement ang nararamdaman ni Angelica ngayon. Tuluyan na ngang nahubad ang shirt at pants niya kaya ngayon …