Tag «love triangle»

Ang Mayamang Amo Ni Mario

Mario, ikaw muna ang bahala rito sa bahay. Wag ka ring alis nang alis para mabantayan mo ang bahay, okey? At ikaw, mag-ingat ka rin palagi,” bilin pa ni Mr. Deo kanyang 21-anyos na boy bago sumakay ng kotse. “Opo, Sir… masusunod po,” malugod na tugon naman ng binata sa kanyang amo. Umalis si Mr. …

Ang Aking Perfect Girlfriend S (Chapter 2)

Ang Aking Perfect Girlfriend S (chapter 2) SPG content: This story posted in this page/website is for ADULTS only and may include contents, pictures and materials that some viewers may find offensive. If you are under the age of 18, if such material offends you or if it is illegal to view such material in …

Ang Aking Perfect Girlfriend S (Chapter 3)

Ang Aking Perfect Girlfriend S (chapter 3)SPG content: This story posted in this page/website is for ADULTS only and may include contents, pictures and materials that some viewers may find offensive. If you are under the age of 18, if such material offends you or if it is illegal to view such material in your …

Ang Aking Perfect Girlfriend S (Chapter 5)

Ang Aking Perfect Girlfriend S (chapter 5) SPG content: This story posted in this page/website is for ADULTS only and may include contents, pictures and materials that some viewers may find offensive. If you are under the age of 18, if such material offends you or if it is illegal to view such material in …

Ang Aking Perfect Girlfriend S (Chapter 6)

Ang Aking Perfect Girlfriend S (chapter 6) SPG content: This story posted in this page/website is for ADULTS only and may include contents, pictures and materials that some viewers may find offensive. If you are under the age of 18, if such material offends you or if it is illegal to view such material in …

Ang Aking Perfect Girlfriend S (Chapter 7)

Ang Aking Perfect Girlfriend S (chapter 7)by: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead. © 2018 cloud9791. This story may not be reproduced in any manner, without the expressed permission of the author by any means available.————————————————— Kay Celia… Isa na namang araw …

Ang Aking Perfect Girlfriend S (Chapter 10)

Ang Aking Perfect Girlfriend S (chapter 10)by: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead. © 2018 cloud9791. This story may not be reproduced in any manner, without the expressed permission of the author by any means available.————————————————— Kay Ned… Bakit gabi na naman …

Pang-akit Ng Maynila: Pang-walo

Pang-Akit ng Maynila: Pang-Waloauthor: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead. © 2019 cloud9791. This story may not be reproduced in any manner, without the expressed permission of the author by any means available.—————————————————- Kay Lily Gallagher… With just that one screech from …

Pang-akit Ng Maynila: Pang Labing-apat

Pang-Akit ng Maynila: Pang Labing-Apat author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead. SPG content: This story posted in this page/website is for adults only and may include pictures and materials that some viewers may find offensive or violent. If you are under …

Pang-akit Ng Maynila: Kinse

Pang-Akit ng Maynila: Kinse author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead. SPG content: This story posted in this page/website is for adults only and may include pictures and materials that some viewers may find offensive or violent. If you are under the …

Pang-akit Ng Maynila: Pang Labing-anim

Pang-Akit ng Maynila: Pang Labing-anim author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead. SPG content: This story posted in this page/website is for adults only and may include pictures and materials that some viewers may find offensive or violent. If you are under …

Pang-akit Ng Maynila: Pang Labing-pito

Pang-Akit ng Maynila: Pang Labing-pito author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead. SPG content: This story posted in this page/website is for adults only and may include pictures and materials that some viewers may find offensive or violent. If you are under …

Pang-akit Ng Maynila: Pang Dalawampu’t-isa

Pang-Akit ng Maynila: Pang Dalawampu’t-isa author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead. SPG content: This story posted in this page/website is for adults only and may include pictures and materials that some viewers may find offensive or violent. If you are under …

Pang-akit Ng Maynila: 25 (Kay Lisa – Part 2)

Pang-Akit ng Maynila: 25 (Kay Lisa – Part 2) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead. SPG content: This story posted in this page/website is for adults only and may include pictures and materials that some viewers may find offensive or violent. …

Pang-akit Ng Mundo – 4

Pang-Akit ng Mundo – 4author: cloud9791 #cloud9791pangakitngmundo Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead. SPG content: This story posted on this page/website may include pictures and materials that some viewers may find offensive or violent. If you are under the age of 18, or …