Tag «not a repost»

MAG-AMA Episode 3: Ganap Na Pag-iisa Ng Mga Laman

Disclaimer: This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author’s imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. EPISODE 3 MAINIT ang ulo ni Renato pagsapit ng hapunan. Hindi bumaba ang kanyang anak para sabayan siya. Sabay pang hindi …

MAG-AMA Episode 4

***this story is purely fictional. Thank you for reading.*** Pagmulat ng mga mata nais pa sana niyang matulog kung hindi lang kumalam ang kanyang sikmura. Saka niya naalalang, wala pa pala siyang kinain simula kahapon ng hapon. Nang magising kinagabihan, may nangyari naman sa kanila ng ama. Dolly palmed her face. Bago tumingin sa kisame …