Tag «outdoors»

Coke

Author’s note: This story is half-truth, half fiction. The past few weeks were so stressful and draining due to work. Naramdaman ko na lang na gusto ko itong isulat. Sabi nga ni Ricky Lee sa paborito kong nobela niyang “Para Kay B” ay hindi mo makakatuluyan ang great love mo. Ang correct love mo ang …