Tag «pastor»

Ate Khristine 6 Rewrite .

11:324Pag papatuloy..makalipas ang ilang minutong pagkain ko. Syempre alam na natinang ating gagawin pag sip ko saaking mga kalokohan ,Dahandahan akong lumapit sa cr atnamboso sa ate ko ,Pinag masdanko ang kanyang katawan na mayhalong kalibugan na hind tamapero wala na akong pakialamnababalot na ako na kalibuganpakiramdam ko ay ako na angpinaka malibog na tao …