Tag «Train»

Bagansya Part 1, 2, 3

Wala sanang kasunod ang akda kong… Ayaw Ko Sa Gusto Mo Part 1, 2, 3. Pero, subali’t, ngunit, datapwat… Dahil marami ang humiling na ituloy ko ang mahalay na kuwento nina Beck at Kurt, muli ko po silang ibabalik sa bagong kong likhang pinamagatang Bagansya. Pasasalamat ko po ito sa 7k+ readers na tumanggap sa …