Tag «Virgil»

Madrasta 07

Pagharap nang babae ay hindi na niya napigil pa ang sarili, agad sinakop nang labi ang labi ni Coney at buong pagmamahal na inangkin. “Mahal kita Cons, mahal na mahal kita.” “Marco, masyado tayong hmmmm!” Halata sa babae ang walang karanasan dahil hindi alam kung paanong tumugon. Wala na sa isip niya ang pagpipigil, alam …