Tag «Young stud»

Toni: Meryenda

Nang bumalik ang mister galing sa extended business trip ay nag-ayang magbakasyon ito kasama ang pamilya. Sakto pa at sem break ng mga bata kaya lahat sila ay game. Wala namang magawa si Pidiong kahit pa sabik na sabik na sya sa dating model. Ang pagkakaalam nya pa ay medyo magtatagal ang gagawin nilang bakasyon. …