Tagaktak Pawis

Halos maghabulan ang kanyang mga paa sa bilis ng kanyang paglakad. Tagatak na ang pawis na malayang tumutulo sa kanyang katawan. Tila hinuhugasan nito ang kanyang pagkatao. Mga hakbang na nagmamadaling nagpasikut-sikot sa bawat iskinitang madaanan. Alam na niya ang pupuntahan; minsan na niyang sinubok na dumalo sa isang pagtitipon, subalit napigilan niya ang kanyang sarili dahil sa pag-aalalang may makakakita sa kanya. Ngayon, buo na ang kanyang loob. Lilipad siya! Maglalakbay sa mundong kinabibilangan niya. Sa kanyang isipan, nais niyang mabatid kung hanggang saan ang dulo ng kanyang pagtitimpi, hanggang kailan malalabanan ang pagnanasa sa kapwa niya babae, at kung mahahanay na nga ba siya sa tinatawag nilang LESBIANA.

Isang buwan na ang nakakalipas nang mapatid na ang ugnayan nila ni Ryan, ang lalaking pilit niyang minamahal, ang binatang tumulong sa kanya para matawag siyang isang tunay na babae sa paningin ng iba, at naging instrumento para magduda siya sa kanyang pagkababae. Bakit hindi niya makuha ang labis na kaligayahan sa piling ni Adan? “Ayaw ko! Ano ba!” ito ang katagang isinasampal niya kay Ryan sa tuwing ipinapasubo sa kanya ng binata ang katigasan nito. Bakit ganito? ang katanungang ibinabato niya sa kanyang sarili. Isang taon na sila ng binata, at hanggang ngayon ay nananatili siyang berhen; tanging yakap, halik, at pagsubo sa ari ng lalaki ang tanging nagagawa niya para marating nito ang sukdulan. Subalit, habang tumatagal nagsasawa na siya sa ginagawang pagsubo sa titi nitong sabik sa kanyang mga labi.

Pagka-akyat, tumambad sa kanya ang isang tsinitang babae. Nakahinga siya nang maluwag. Nakilala niya ang babaeng sumalubong sa kanya na ngayon ay yumayakap sa kanya – ang moderator ng grupo na minsan na niyang nakausap at nakita sa yahoo chat. Dinala siya nito sa isang lugar na tinatanuran ng tatlong malamlam na bumbilya. Natutop niya ang kanyang dibdib. At napalunok sa kanyang nasaksihan. Isang babaeng nakaluhod habang subu-subo nito ang katigasan ng isang matipunong lalaki. Isang buwan na ang nakakalipas nang mahuli niya sa aktong sinusubo ng isang babae ang kalakihan ng kanyang nobyo. Nakita niya sa mga mukha ni Ryan ang labis na kaligayahan habang nilulunok ng babaeng kumakain ng titi ang tamod nito. Huling-huli niya ang panlolokong ginagawa ng katipan – ang makipagtalik sa babaeng kumakain ng tamod. Sarap na sarap si Ryan sa ginagawa sa kanya ng babae.

Mayamaya, tumayo ang babae mula sa pagkakaluhod sa maruming sahig. Naghalikan sila, dila sa dila na tila nilalasap ang bawat tamis nito. Ang kamay naman ng lalaki ay naghahari sa basang-basa puki ng katalik. Ahhhhhhh! Bawat sarap na nararamdaman nila ay sakit sa puso ni Elisa, lalo pa nang makita niyang pinapasok ni Ryan ang lagusan ng babae. Isa, dalawa, tatlo, at sunod-sunod na pag-indayog ang ginawa ni Ryan. Ilang saglit, huminto ito sa pag-indayog. Ang mga dila nito ay bumaba sa pusod ng babae, pababa hanggang marating nito ang isang masarap na putahe. Napapapikit ang babae sa sobrang sarap na nararamdaman nito.

Ligayang walang katulad, hinila ng babae ang ulo ni Ryan. Hinawakan nito ang titing matigas saka kusang ipinasok sa kanyang basang lagusan. Hindi sapat ang ligaya kung kakainin lamang ng lalaki ang kanyang pagkababae. Bawat minuto ay mahalaga, bawat segundo ay nagbibigay ng sarap. Parusa ba ito sa isang katulad niya? Oo, inaamin niya na nagkukulang siya sa pagpapaligaya sa katipan pero sapat ba para lokohin siya nito?Ang tanging hiling lamang niya sa katipan ay bigyang respeto ang mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa pakikipagtalik – ang madalas na pagsubo sa titing malibog.

Uminit ang pagitan ng kanyang mga mata sa nakikitang ritual. Dalawang taong nagtatalik ang nagbibigay init sa loob ng silid. Hubut-hubat habang ginagawa ang pagtatalik. Kitang-kita niya kung paano sinusubo ng babae ang titi ng matipunong lalaki. Halos lunukin nito ang dalawang bolang pag-aari nito. Bawat katas ay kanyang nilulunok. Mayamaya pa, nakita niyang pinapasok na ng lalaki ang titi nito sa pagkababae ng katalik. Mga ungol na bumibingi sa buong paligid. Ilang saglit pa ay natigil na ang pagindayog ng lalaki.

At sa mga mata nito makikita ang senyales ng nakaraos. Kasabay ng mga luhang umaagos sa kanyang mga mata ang pagsumpit ng katas ng binata sa dibdib ng babae. At doon lang din natuklasan ni Alisa na hindi lang siya nag-iisa; marami ang nanonood, marami ang nasasabik sa susunod na kaganapan. Ang malamlam na bumbilya ang nagbibigay ng sapat na liwanag para makita niya ang mga mukha ng mga taong naroroon. Nag-iisa lamang ang lalaki, at ang lugar ay pinaghaharian ng mga ebang nagdududa sa kanilang kasarian, at mga babaeng maihahanay na sa tinatawag nilang lesbiana.

Ito ba ang dahilan kung bakit nagtaksil sa kanya ang nobyo? Siya pa ang sinumbatan sa pagkakahuli niya sa pagtataksil nito. Nabatid niyang natuklasan ni Ryan ang kanyang lihim sa pamamagitan ng lesbian group website, ang site na nakalimutan niyang i-log out bago ipahiram sa kanyang katipan ang lap-top computer. Inamin niya kay Ryan ang tunay niyang pagkatao. Naguguluhan man sa kanyang seksuwalidad, batid niyang ang paghanga niya sa isang babae ay di pangkaraniwang bagay. Iniwan siya ni Ryan na dala ang masakit na katotohanan. Aaminin niyang napalapit na rin ang loob niya sa lalaki subalit, may hinahanap siyang kaligayahang babae lamang ang makakapagbigay.

Mga Pahina: 1 2