Ute, Ang Kumpare Book 5 (Ang Ninong Na Nurse Ch 13)