Lilok 1

Lilok

Ilang araw pa lang naninilbihan si Kathy sa malaking bahay bilang kasambahay. Inirekomenda siya ng isang kakilala. Minabuti niyang mamasukan upang makatulong sa kanyang Nanay na sya lamang naghahanap-buhay para sa kanila. Ulila na sila sa Ama at tatlo pa ang kanyang maliliit na kapatid. Tanging paglalabada ang ipinambubuhay sa kanila ng kanilang Ina ngunit dahil sa nagkakaedad na ay hindi na masyadong makapagtrabaho. Napipilitan lang talagang magbanat ito ng buto para hindi sila sumala sa oras ng pagkain.

Dahil dito inihanda na ni Kathy ang kanyang sarili sa anumang hirap na daranasin sa pagtatrabaho. Hanggang Grade 6 lang ang inabot nya at di na nagambisyong makapagpatuloy pa ng pagaaral dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya.

Mababait naman ang kayang naging amo, sila Mr. & Mrs. Cruz. May edad na ang mga ito at pawang pamilyado na rin ang kanilang mga anak kung kaya’t ang mag-asawa na lang ang nakatira sa malaking bahay. Madaling pakisamahan ang mag-asawa, Si Mr. Cruz na kahit matanda na ay hindi pa rin tumitigil sa paghahanapbuhay. Masipag ang lalaking amo sa pagaasikaso ng negosyo. Kalimitan ay ito pa nga ang tinatakbuhan ng mga anak nito sa oras ng kagipitan.

Maging si Mrs. Cruz ay bihira din tumitigil sa bahay. Kagabay ito ni Mr. Cruz sa pagaasikaso ng kanilang negosyo. May mga pagkakataong ang babaeng amo ang nagpapalakad ng negosyo kapag gustong magpahinga ni Mr. Cruz.

Puno ng kasangkapan ang malaking bahay. Mga bagay na nakolekta ng mag-asawa sa kanilang paglalakbay hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba’t ibang Bansang kanilang pinuntahan. Halos maubos ang maghapon ni Kathy sa paglilinis ng mga ito. Kasama nya sa paninilbihan si Aling Inday na syang na syang umiintindi sa kusina’t paglalabada, si Mang Kanor na driver/hardinero ng mag-asawang Cruz at sya ang toka sa pagpapanatiling malinis ng malaking bahay.

Sa kanyang paglilinis may isang bagay na agad nakatawag ng kanyang pansin. Lagi nyang kinasasabikang makita ang bagay na iyon. Ngunit bago nya ito linisin at hawakan ay nagpapalinga-linga muna at tinitiyak na walang makakakita sa kanya. Saka lamang niya bubuting-tingin ang iskultura na yari sa itim na kahoy. Makinis na makinis ito tanda ng palagiang pagpupunas. Ang kahoy ay nililok sa kaanyuan ng isang mataba, mahaba at nakatirik na ari ng lalaki. Ang ulo na hugis makopa, may mga ugat pa ito sa kahabaan ng ari at sa pinakababa ay mga bayag na nagsisilbing tuntungan ng iskultura.

Hindi maipaliwanag ni Kathy kung bakit nawiwili syang hawak-hawakan at paglaruan ng nilikok na ari. Para bang naakit sya ng husto dito. Natatawa sya sa sarili habang pinagmamasdan at binubutingting ito.

“Sobra naman ang laki nito” madalas niyang nasasabi sa sarili. “Ganito kaya talaga kalaki ang sa mga lalaki?” pagkatapos ay paulit-ulit na sasapuhin ng kanyang palad. Matamang kanya itong pinagmamasdan at hihimasin mula dulo hanggang puno ng may halong panggigigil.

Disi-otso na si Kathy at sa gulang niyang iyon ay marami na syang alam. Natutunan na rin niyang magpaligaya sa sarili sa pakikinig sa mga kwentuhan at mga karanasan ng mga kaibigang nakaranas nang magkanobyo. Bukod pa sa kanyang kakilalang nakapag-asawa na. Tila ba kiliting-kiliti sya…