Pinoy Nimpo Part 31

Pataas.

Pababa.

Pataas muli. Hanggang sa kanyang binti. Mainit ang dampi ng palad. Nakakadarang at nakakapaso sa katawan ng babae. Pataas ito hanggang sa umabut sa may lalaylayan ng bestida na inililis na ng mga kamay pataas. Tumambad ki Delfin ang sout na panty ng kapatid. Puti. Umbok na umbok dahil makapal ang bulbol ng babae na ang iba ay nakausli sa pundilyo ng magkabilang singit. Hindi na pinigilan ni Adela ang kapatid ng unti-unti nitong inililis pababa ang panty. Nakatitig pa rin sila sa isa’t isa. Nung umabut sa tuhod ang garter, hindi nakatiis ang binata damhin ng kanyang palad ang umbok ng pagkababae ni Adela. Basa ang bulbol nito, patunay na nililibugan muli ang babae. Nasalat niya ang hiwa at kinanti ng daliri. Napa singhap si Adela.

Tulad ng dati, wala pa ring nagsasalita sa kanila. Pinakikiramdam lang ang kanilang mga sarili. Tanging mga isip nila ang nag uusap. Parang panatag silang hindi nag uusap, sa mga sandaling ganito. Parang naiibsan ang pangamba ng nababasag na moralidad dahil sa kanilang tunay na relasyon.

Mga Pahina: 1 2 3 4