Tag «End»

The Bad Girl: Epilogue

The Bitch. That’s what people used to call me. I really don’t mind. After all, everyone has a past. And I happen to have a rather interesting and colorful past. I was the woman everyone loved to adore and loathe. I was who everyone wanted. I was the object of their fantasies. I had everything: …

End Of The World

This is Ashton parents’ love story. It should be the first story to be posted here, kaso nadala ako emosiyon, hahahaha. Enjoy! *** December, 2012. End Of The World. Lahat ay kinakabahan na sa paggunaw ng mundo. Maging ang mga tao ay nagwawala na sa labas, ang iba ay naghihinagpis, ang iba naman ay nagkukumahog …