Tag «Hot Chubby»

My Lover

My name is Franz (not my real name), 35 years old and a working professional. I was once married and had a baby who died at birth and my ex-wife left me for good. Here’s my story/ies… Ang (mga) kwento ko ay nais kong i-share sa lahat ng mga kagaya kong may mga pantasya, nakatagong …